Bøyelsen av det engelske verbet come

Lurer du på hvordan du bøyer det engelske verbet to come? Finn ut hvordan du bøyer to come i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitive: (to) come
gerund: coming
Participle: come
Indicative

Present
Icome
youcome
he/she/itcomes
wecome
youcome
theycome
Perfect
Ihave come
youhave come
he/she/ithas come
wehave come
youhave come
theyhave come
Past
Icame
youcame
he/she/itcame
wecame
youcame
theycame
Plusperfect
Ihad come
youhad come
he/she/ithad come
wehad come
youhad come
theyhad come
Future
Iwill come
youwill come
he/she/itwill come
wewill come
youwill come
theywill come
Future perfect
Iwill have come
youwill have come
he/she/itwill have come
wewill have come
youwill have come
theywill have come
Conditional

Present
Iwould come
youwould come
he/she/itwould come
wewould come
youwould come
theywould come
Perfect
Iwould have come
youwould have come
he/she/itwould have come
wewould have come
youwould have come
theywould have come
Subjunctive

Present
Icome
youcome
he/she/itcome
wecome
youcome
theycome
Perfect
Ihave come
youhave come
he/she/ithave come
wehave come
youhave come
theyhave come
Imperfect
Icame
youcame
he/she/itcame
wecame
youcame
theycame
Pluperfect
Ihad come
youhad come
he/she/ithad come
wehad come
youhad come
theyhad come
Imperative

Affirmative
youcome!
weLet's come!
youcome!
Negative
youdon't come!
(do not come)
youdon't come!
(do not come)

Oversettelsen av come

Siden er hashtagget med

# engelsk come regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Engelsk verb