FAQ

Finn svar på dine spørsmål på våre side med Ofte Stilte Spørsmål (FAQ).

Svar
Perfektum partisipp er en bøyningsform av verbet som ender på -a, -et, -d, -dd, -t, -tt eller -en, f.eks. kasta, kastet, hivd, nådd, sendt, fått og bunden.
Svar
Et adjektiv er ord som beskriver et substantiv og som bøyes i kjønn og tall. Eksempler: stor, tung, rik, deilig.
Svar
Adverb er ord som ofte betegner tid, måte, grad, årsak, nektelse eller lignende: snart, nå, ut, hjemme, slik, derfor, ikke, aldri, likevel.
Svar
Anagram er ord eller uttrykk som er skrevet ved å omrangere bokstaver fra andre or eller utrykk. JK Rowling har brukt anagram i sine Harry Potter filmer, som når "Tom Marvolo Riddle" var omrangert til "I am Lord Voldemort". Som et enkelt eksempel er "flea" et anagram av "leaf"
Svar
Et antonym er to ord med motsatt eller nær motsatt betydning av et annet ord. "Stor" er for eksempel et antonym av "liten".
Svar
Artikkel er en ordklasse som består av ord som normalt brukes sammen med substantiver for å skille mellom bestemt og ubestemt form av substantivet. Artikkelen forteller også hvilket kjønn substantivet har. Ordene en, ei og et, for eksempel en bil, ei jente, et fly. Her viser artikkelen henholdsvis hankjønn, hunkjønn og intetkjønn.
Svar
Et avledet ord kan beskrives som et ord eller uttrykk som er formet eller laget av det oprinnelige ordet og språket. For eksempel er "spiserør" et avledet ord, ved å legge til "-rør", av verbet "spise".
Svar
Bøyning, fleksjon, de endringer som skjer med et ord for å gi uttrykk for grammatiske forhold. 
Svar
Egennavn er virkelige navn som vi skriver med stor forbokstav. Det kan være et besemt sted eller en enkelt person, bedrift, organisasjon e.l. For eksmepel Statistisk Sentralbyrå, Rudolf Steinerskolen i Oslo, Helge, Førde, Oslo, Afrika, Balder.
Svar
En suffiks/etterstavelse er en gruppe bokstaver som blir lagt til i slutten av et ord for å danne et ord med en annen mening. For eksempel kan "-olog" bli lagt til i slutten av ordet "sex" og danner da ordet "sexolog".
Svar
Feminin betegner det gramatiske feminine kjønn (substantiver). Eksempler: la casa, la mesa, la comida.
Svar
En prefiks/forstavelse er en gruppe bokstaver som er lagt til i begynnelsen av et ord for å lage et nytt ord med en annen mening. For eksempel kan "re-" bli lagt til ordet "produksjon" og danner da ordet "reproduksjon".
Svar
Gerundium er en substantivisk form av et verb som ofte brukes på latin, flere romanske språk og engelsk ved å legge til -ing. For eksempel drinking, walking, visiting osv. "Visiting friends can be a nuisance", her er "visiting" et gerundium, altså en substantivisk form av verbet i infinitiv "to visit". Å erstatte "visiting" med "to visit" vil ikke endre betydningen av setningen. (Å besøke venner kan være en plage). Gerundium brukes ikke ofte på norsk (drikking/drikkende, gåing/gående, kjøring/kjørende, sykling/skyklende).
Svar
En interjeksjon er i norsk språk en ordklasse. Ordklassen omfatter ord som normalt ikke kan kombineres med andre ord, som ikke har funksjon som et ledd i en setning, men som står istedenfor en setning, og som ikke kan bøyes. En interjeksjon er ofte et utrop som gir uttrykk for enten følelsesmessige eller fysiske reaksjoner
Svar
Et intransitivt verb er innen grammatikken et verb som ikke kan ha noe objekt. For eksempel «jeg går», «Nå er tid for å sove» og «Jeg drikker».
Svar
Maskulin betegner det gramatiske maskuline kjønn (substantiver) Eksempler: el coche, el cielo, el bocadillo
Svar
Nøytrum (på norsk også kjent som Intetskjønn) er ett av tre opprinnelige kjønn på det germanske språket. De to andre er feminin og maskulin. Alle tre kjønn finnes på nynorsk, mens man på bokmål kan velge mellom å bruke to eller tre kjønn. Intetkjønnsord har artikkelen et foran seg. Et hus er et godt eksempel på et nøytrum, i motsetning til en gutt (hankjønn) og ei/en jente (en jente: felleskjønn, ei jente: hunkjønn)
Svar
Ubøyd ord med grammatisk funksjon, f.eks. infinitivsmerket å, konjunksjoner osv., også om prefikser som u-, be- osv.
Svar
En prefiks/forstavelse er en gruppe bokstaver som er lagt til i begynnelsen av et ord for å lage et nytt ord med en annen mening. For eksempel kan "re-" bli lagt til ordet "produksjon" og danner da ordet "reproduksjon".
Svar
preposisjon er en gramatisk ordklasse. Vanlige preposisjoner er i, på , mellom, under, av, bak, før, etter, hos, gjennom, utenom, blant. Preposisjoner bøyes ikke, og står foran et annet ord for å danne et preposisjonsuttrykk (i senga, på taket)
Svar
Presens partisipp er den bøyningsformen av verbet som slutter på -ende, f.eks. kommende.
Svar
Pronomen er ord som står istedenfor andre ord, ofte for et substantiv. Ordet pronomen betyr ”for substantivet” eller ”istedenfor substantivet”. Pronomen kan stå istedenfor fellesnavn eller egennavn. Eks Liv hører på læreren. «Hun hører på ham.» og «Per springer fort. Han er ikke lett å nå igjen.».
Svar
Refleksive verb er verb der verbets objekt og subjekt peker til det samme, f.eks. «jeg koser meg», «de giftet seg». Et refleksivt verb må alltid stå sammen et refleksivt pronomen, slik at man i tillegg til å bøye verbet i riktig tempus må man også bøye det refleksive pronomenet etter riktig person.
Svar
Setningen er den minste grammatiske enhet. På norsk skal den normalt minst ha et verbal og et subjekt, altså en handling og noe som utfører handlingen
Svar
Vi deler ordene inn i grupper etter felles kjennemerker. Substantiv er navn på noe eller noen og ord du kan sette en, ei eller et foran.
Svar
En suffiks/etterstavelse er en gruppe bokstaver som blir lagt til i slutten av et ord for å danne et ord med en annen mening. For eksempel kan "-olog" bli lagt til i slutten av ordet "sex" og danner da ordet "sexolog".
Svar
Et synonym er et ord eller uttrykk med en mening som er lik eller veldig lik et annet ord eller uttrykk. "Gate" er for eksempel et synonym av ordet "vei".
Svar
Tallsymbolene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Også i skriftlig form: én, to, tre, fire, fem, seks, syv, åtte, ni, ti, elleve, tolv osv.
Svar
Et transitivt verb er innen grammatikken et verb som kan ha ett eller flere objekter. Ikke alle verb kan utføres på et objekt, men transitive verb kan. Her er noen eksempler på fraser med transitive verb (objektet markeres i halvfet): jeg tar en kopp kaffe, jeg knuser glasset, jeg pløyer åkeren.
Svar
Et utrop gir uttrykk for enten følelsesmessige eller fysiske reaksjoner. For ekesmpel Au!, Fy!, Æsj!, Faen!