Engelsk verbbøyer

Med vårt verktøy er det kjempelett og bøye Engelsk verb. Her på DinOrdbok kan du bøye både regelrette og uregelrette verb. Skriv inn verbet du ønsker å bøye i søkefeltet og trykk på Bøy verb. Dersom vi finner verbet du søker etter i vår database viser vi deg hvordan det bøyes i alle sine former

Populære engelsk verb

Engelske verb
1. be 6. come 11. buy 16. drive 21. think
2. go 7. do 12. see 17. read 22. talk
3. walk 8. have 13. catch 18. say 23. make
4. run 9. drink 14. speak 19. fly 24. fall
5. eat 10. begin 15. break 20. give 25. bite

Søk etter bokstav

Ønsker du å bla etter verb uten å bruke søkefeltet kan du gjøre det ved å bruke bokstavene nedenfor. Klikk på den bokstaven som verbet du leter etter begynner på for å se vår komplette liste med verb som begynner med den gitte bokstaven.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Verb på andre språk

Havnet du på denne siden ved en tilfeldighet? Lurer du på hvordan man bøyer verb på andre språk? Nedenfor ser du en liste over tilgjengelige språk i vårt verktøy for verbbøying. Klikk på det språket du ønsker å utforske.

Siden er hashtagget med

# engelsk regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon
Tilbake til verb