Bøyelsen av det svenske verbet gå

Lurer du på hvordan du bøyer det svenske verbet att gå? Finn ut hvordan du bøyer att gå i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Att) gå
Gerundium: gåande
Supinum: gått
Indikativ

Presens
jaggår
dugår
han/hon/den/detgår
vigår
nigår
degår
Perfekt
jaghar gått
duhar gått
han/hon/den/dethar gått
vihar gått
nihar gått
dehar gått
Preteritum
jaggick
dugick
han/hon/den/detgick
vigick
nigick
degick
Pluskvamperfekt
jaghade gått
duhade gått
han/hon/den/dethade gått
vihade gått
nihade gått
dehade gått
Futurum
jagskall gå
duskall gå
han/hon/den/detskall gå
viskall gå
niskall gå
deskall gå
Futurum perfekt
jagskall ha gått
duskall ha gått
han/hon/den/detskall ha gått
viskall ha gått
niskall ha gått
deskall ha gått
Futurum - v2
jagkommer att gå
dukommer att gå
han/hon/den/detkommer att gå
vikommer att gå
nikommer att gå
dekommer att gå
Futurum perfekt - v2
jagkommer att ha gått
dukommer att ha gått
han/hon/den/detkommer att ha gått
vikommer att ha gått
nikommer att ha gått
dekommer att ha gått
Konditionalis

Konditionalis I
jagskulle gå
duskulle gå
han/hon/den/detskulle gå
viskulle gå
niskulle gå
deskulle gå
Konditionalis II
jagskulle ha gått
duskulle ha gått
han/hon/den/detskulle ha gått
viskulle ha gått
niskulle ha gått
deskulle ha gått
Konjunktiv

Presens
jagmå gå
dumå gå
han/hon/den/detmå gå
vimå gå
nimå gå
demå gå
Prefekt
jagmå ha gått
dumå ha gått
han/hon/den/detmå ha gått
vimå ha gått
nimå ha gått
demå ha gått
Imperativ

Bekräftande
dugå!
viLåt oss gå!
nigå!
Kekande
dugå inte!
nigå inte!

Oversettelsen av gå

Siden er hashtagget med

# svensk regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Svensk verb