Bøyelsen av det svenske verbet ackordera

Lurer du på hvordan du bøyer det svenske verbet att ackordera? Finn ut hvordan du bøyer att ackordera i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Att) ackordera
Gerundium: ackorderande
Supinum: ackorderat
Indikativ

Presens
jagackorderar
duackorderar
han/hon/den/detackorderar
viackorderar
niackorderar
deackorderar
Perfekt
jaghar ackorderat
duhar ackorderat
han/hon/den/dethar ackorderat
vihar ackorderat
nihar ackorderat
dehar ackorderat
Preteritum
jagackorderade
duackorderade
han/hon/den/detackorderade
viackorderade
niackorderade
deackorderade
Pluskvamperfekt
jaghade ackorderat
duhade ackorderat
han/hon/den/dethade ackorderat
vihade ackorderat
nihade ackorderat
dehade ackorderat
Futurum
jagskall ackordera
duskall ackordera
han/hon/den/detskall ackordera
viskall ackordera
niskall ackordera
deskall ackordera
Futurum perfekt
jagskall ha ackorderat
duskall ha ackorderat
han/hon/den/detskall ha ackorderat
viskall ha ackorderat
niskall ha ackorderat
deskall ha ackorderat
Futurum - v2
jagkommer att ackordera
dukommer att ackordera
han/hon/den/detkommer att ackordera
vikommer att ackordera
nikommer att ackordera
dekommer att ackordera
Futurum perfekt - v2
jagkommer att ha ackorderat
dukommer att ha ackorderat
han/hon/den/detkommer att ha ackorderat
vikommer att ha ackorderat
nikommer att ha ackorderat
dekommer att ha ackorderat
Konditionalis

Konditionalis I
jagskulle ackordera
duskulle ackordera
han/hon/den/detskulle ackordera
viskulle ackordera
niskulle ackordera
deskulle ackordera
Konditionalis II
jagskulle ha ackorderat
duskulle ha ackorderat
han/hon/den/detskulle ha ackorderat
viskulle ha ackorderat
niskulle ha ackorderat
deskulle ha ackorderat
Konjunktiv

Presens
jagmå ackordera
dumå ackordera
han/hon/den/detmå ackordera
vimå ackordera
nimå ackordera
demå ackordera
Prefekt
jagmå ha ackorderat
dumå ha ackorderat
han/hon/den/detmå ha ackorderat
vimå ha ackorderat
nimå ha ackorderat
demå ha ackorderat
Imperativ

Bekräftande
duackordera!
viLåt oss ackordera!
niackordera!
Kekande
duackordera inte!
niackordera inte!

Oversettelsen av ackordera

Siden er hashtagget med

# svensk ackordera regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Svensk verb