Bøyelsen av det svenske verbet ackommodera

Lurer du på hvordan du bøyer det svenske verbet att ackommodera? Finn ut hvordan du bøyer att ackommodera i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Att) ackommodera
Gerundium: ackommoderande
Supinum: ackommoderat
Indikativ

Presens
jagackommoderar
duackommoderar
han/hon/den/detackommoderar
viackommoderar
niackommoderar
deackommoderar
Perfekt
jaghar ackommoderat
duhar ackommoderat
han/hon/den/dethar ackommoderat
vihar ackommoderat
nihar ackommoderat
dehar ackommoderat
Preteritum
jagackommoderade
duackommoderade
han/hon/den/detackommoderade
viackommoderade
niackommoderade
deackommoderade
Pluskvamperfekt
jaghade ackommoderat
duhade ackommoderat
han/hon/den/dethade ackommoderat
vihade ackommoderat
nihade ackommoderat
dehade ackommoderat
Futurum
jagskall ackommodera
duskall ackommodera
han/hon/den/detskall ackommodera
viskall ackommodera
niskall ackommodera
deskall ackommodera
Futurum perfekt
jagskall ha ackommoderat
duskall ha ackommoderat
han/hon/den/detskall ha ackommoderat
viskall ha ackommoderat
niskall ha ackommoderat
deskall ha ackommoderat
Futurum - v2
jagkommer att ackommodera
dukommer att ackommodera
han/hon/den/detkommer att ackommodera
vikommer att ackommodera
nikommer att ackommodera
dekommer att ackommodera
Futurum perfekt - v2
jagkommer att ha ackommoderat
dukommer att ha ackommoderat
han/hon/den/detkommer att ha ackommoderat
vikommer att ha ackommoderat
nikommer att ha ackommoderat
dekommer att ha ackommoderat
Konditionalis

Konditionalis I
jagskulle ackommodera
duskulle ackommodera
han/hon/den/detskulle ackommodera
viskulle ackommodera
niskulle ackommodera
deskulle ackommodera
Konditionalis II
jagskulle ha ackommoderat
duskulle ha ackommoderat
han/hon/den/detskulle ha ackommoderat
viskulle ha ackommoderat
niskulle ha ackommoderat
deskulle ha ackommoderat
Konjunktiv

Presens
jagmå ackommodera
dumå ackommodera
han/hon/den/detmå ackommodera
vimå ackommodera
nimå ackommodera
demå ackommodera
Prefekt
jagmå ha ackommoderat
dumå ha ackommoderat
han/hon/den/detmå ha ackommoderat
vimå ha ackommoderat
nimå ha ackommoderat
demå ha ackommoderat
Imperativ

Bekräftande
duackommodera!
viLåt oss ackommodera!
niackommodera!
Kekande
duackommodera inte!
niackommodera inte!

Oversettelsen av ackommodera

Siden er hashtagget med

# svensk ackommodera regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Svensk verb