Bøyelsen av det svenske verbet abonnera

Lurer du på hvordan du bøyer det svenske verbet att abonnera? Finn ut hvordan du bøyer att abonnera i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Att) abonnera
Gerundium: abonnerande
Supinum: abonnerat
Indikativ

Presens
jagabonnerar
duabonnerar
han/hon/den/detabonnerar
viabonnerar
niabonnerar
deabonnerar
Perfekt
jaghar abonnerat
duhar abonnerat
han/hon/den/dethar abonnerat
vihar abonnerat
nihar abonnerat
dehar abonnerat
Preteritum
jagabonnerade
duabonnerade
han/hon/den/detabonnerade
viabonnerade
niabonnerade
deabonnerade
Pluskvamperfekt
jaghade abonnerat
duhade abonnerat
han/hon/den/dethade abonnerat
vihade abonnerat
nihade abonnerat
dehade abonnerat
Futurum
jagskall abonnera
duskall abonnera
han/hon/den/detskall abonnera
viskall abonnera
niskall abonnera
deskall abonnera
Futurum perfekt
jagskall ha abonnerat
duskall ha abonnerat
han/hon/den/detskall ha abonnerat
viskall ha abonnerat
niskall ha abonnerat
deskall ha abonnerat
Futurum - v2
jagkommer att abonnera
dukommer att abonnera
han/hon/den/detkommer att abonnera
vikommer att abonnera
nikommer att abonnera
dekommer att abonnera
Futurum perfekt - v2
jagkommer att ha abonnerat
dukommer att ha abonnerat
han/hon/den/detkommer att ha abonnerat
vikommer att ha abonnerat
nikommer att ha abonnerat
dekommer att ha abonnerat
Konditionalis

Konditionalis I
jagskulle abonnera
duskulle abonnera
han/hon/den/detskulle abonnera
viskulle abonnera
niskulle abonnera
deskulle abonnera
Konditionalis II
jagskulle ha abonnerat
duskulle ha abonnerat
han/hon/den/detskulle ha abonnerat
viskulle ha abonnerat
niskulle ha abonnerat
deskulle ha abonnerat
Konjunktiv

Presens
jagmå abonnera
dumå abonnera
han/hon/den/detmå abonnera
vimå abonnera
nimå abonnera
demå abonnera
Prefekt
jagmå ha abonnerat
dumå ha abonnerat
han/hon/den/detmå ha abonnerat
vimå ha abonnerat
nimå ha abonnerat
demå ha abonnerat
Imperativ

Bekräftande
duabonnera!
viLåt oss abonnera!
niabonnera!
Kekande
duabonnera inte!
niabonnera inte!

Oversettelsen av abonnera

Siden er hashtagget med

# svensk abonnera regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Svensk verb