Bøyelsen av det svenske verbet aberrera

Lurer du på hvordan du bøyer det svenske verbet att aberrera? Finn ut hvordan du bøyer att aberrera i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Att) aberrera
Gerundium: aberrerande
Supinum: aberrerat
Indikativ

Presens
jagaberrerar
duaberrerar
han/hon/den/detaberrerar
viaberrerar
niaberrerar
deaberrerar
Perfekt
jaghar aberrerat
duhar aberrerat
han/hon/den/dethar aberrerat
vihar aberrerat
nihar aberrerat
dehar aberrerat
Preteritum
jagaberrerade
duaberrerade
han/hon/den/detaberrerade
viaberrerade
niaberrerade
deaberrerade
Pluskvamperfekt
jaghade aberrerat
duhade aberrerat
han/hon/den/dethade aberrerat
vihade aberrerat
nihade aberrerat
dehade aberrerat
Futurum
jagskall aberrera
duskall aberrera
han/hon/den/detskall aberrera
viskall aberrera
niskall aberrera
deskall aberrera
Futurum perfekt
jagskall ha aberrerat
duskall ha aberrerat
han/hon/den/detskall ha aberrerat
viskall ha aberrerat
niskall ha aberrerat
deskall ha aberrerat
Futurum - v2
jagkommer att aberrera
dukommer att aberrera
han/hon/den/detkommer att aberrera
vikommer att aberrera
nikommer att aberrera
dekommer att aberrera
Futurum perfekt - v2
jagkommer att ha aberrerat
dukommer att ha aberrerat
han/hon/den/detkommer att ha aberrerat
vikommer att ha aberrerat
nikommer att ha aberrerat
dekommer att ha aberrerat
Konditionalis

Konditionalis I
jagskulle aberrera
duskulle aberrera
han/hon/den/detskulle aberrera
viskulle aberrera
niskulle aberrera
deskulle aberrera
Konditionalis II
jagskulle ha aberrerat
duskulle ha aberrerat
han/hon/den/detskulle ha aberrerat
viskulle ha aberrerat
niskulle ha aberrerat
deskulle ha aberrerat
Konjunktiv

Presens
jagmå aberrera
dumå aberrera
han/hon/den/detmå aberrera
vimå aberrera
nimå aberrera
demå aberrera
Prefekt
jagmå ha aberrerat
dumå ha aberrerat
han/hon/den/detmå ha aberrerat
vimå ha aberrerat
nimå ha aberrerat
demå ha aberrerat
Imperativ

Bekräftande
duaberrera!
viLåt oss aberrera!
niaberrera!
Kekande
duaberrera inte!
niaberrera inte!

Siden er hashtagget med

# svensk aberrera regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Svensk verb