Svensk verbbøyer

Med vårt verktøy er det kjempelett og bøye Svensk verb. Her på DinOrdbok kan du bøye både regelrette og uregelrette verb. Skriv inn verbet du ønsker å bøye i søkefeltet og trykk på Bøy verb. Dersom vi finner verbet du søker etter i vår database viser vi deg hvordan det bøyes i alle sine former

Populære svensk verb

Svenske verb
1. 6. aberrera 11. acceptera 16. afficiera 21. adressera
2. abonnera 7. ackommodera 12. 17. nära 22. accentuera
3. abradera 8. abdikera 13. vara 18. absolvera 23. abstrahera
4. abducera 9. abortera 14. absorbera 19. adaptera 24. accelerera
5. ackordera 10. titta 15. ackvirera 20. addera 25. ackumulera

Søk etter bokstav

Ønsker du å bla etter verb uten å bruke søkefeltet kan du gjøre det ved å bruke bokstavene nedenfor. Klikk på den bokstaven som verbet du leter etter begynner på for å se vår komplette liste med verb som begynner med den gitte bokstaven.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Verb på andre språk

Havnet du på denne siden ved en tilfeldighet? Lurer du på hvordan man bøyer verb på andre språk? Nedenfor ser du en liste over tilgjengelige språk i vårt verktøy for verbbøying. Klikk på det språket du ønsker å utforske.

Siden er hashtagget med

# svensk regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon
Tilbake til verb