Portugisisk verbbøyer

Med vårt verktøy er det kjempelett og bøye Portugisisk verb. Her på DinOrdbok kan du bøye både regelrette og uregelrette verb. Skriv inn verbet du ønsker å bøye i søkefeltet og trykk på Bøy verb. Dersom vi finner verbet du søker etter i vår database viser vi deg hvordan det bøyes i alle sine former

Populære portugisisk verb

Portugisiske verb
1. sentir 6. ababalhar 11. abacinar 16. abaciar 21. repatriar
2. ababadar 7. reavir-se 12. reeleger 17. abacharelar 22. reparar
3. ab-reagir 8. ab-rogar 13. paliar 18. abadalar 23. abacalhoar
4. ababroar 9. receber 14. reanimar-se 19. ranger 24. recauchutar
5. ababelar 10. remedir 15. rifar 20. abacelar 25. ababosar

Søk etter bokstav

Ønsker du å bla etter verb uten å bruke søkefeltet kan du gjøre det ved å bruke bokstavene nedenfor. Klikk på den bokstaven som verbet du leter etter begynner på for å se vår komplette liste med verb som begynner med den gitte bokstaven.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Verb på andre språk

Havnet du på denne siden ved en tilfeldighet? Lurer du på hvordan man bøyer verb på andre språk? Nedenfor ser du en liste over tilgjengelige språk i vårt verktøy for verbbøying. Klikk på det språket du ønsker å utforske.

Siden er hashtagget med

# portugisisk regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon
Tilbake til verb