Bøyelsen av det nynorske verbet å synast

Lurer du på hvordan du bøyer det nynorske verbet å synast? Finn ut hvordan du bøyer å synast i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Å) synast / synas
Gerundium: -
Partisipp: synst / syns
Indikativ

Presens
egsynest / synes
dusynest / synes
han/ho/det/Desynest / synes
vi/mesynest / synes
de/dokkersynest / synes
deisynest / synes
Presens perfektum
eghar synst / syns
duhar synst / syns
han/ho/det/Dehar synst / syns
vi/mehar synst / syns
de/dokkerhar synst / syns
deihar synst / syns
Preteritum
egsyntest / syntes
dusyntest / syntes
han/ho/det/Desyntest / syntes
vi/mesyntest / syntes
de/dokkersyntest / syntes
deisyntest / syntes
Preteritum perfektum
eghadde synst / syns
duhadde synst / syns
han/ho/det/Dehadde synst / syns
vi/mehadde synst / syns
de/dokkerhadde synst / syns
deihadde synst / syns
Presens futurum
egvil synast / synas
duvil synast / synas
han/ho/det/Devil synast / synas
vi/mevil synast / synas
de/dokkervil synast / synas
deivil synast / synas
Presens futurum perfektum
egvil ha synst / syns
duvil ha synst / syns
han/ho/det/Devil ha synst / syns
vi/mevil ha synst / syns
de/dokkervil ha synst / syns
deivil ha synst / syns
Kondisjonalis

Preteritum futurum
egville synast / synas
duville synast / synas
han/ho/det/Deville synast / synas
vi/meville synast / synas
de/dokkerville synast / synas
deiville synast / synas
Preteritum futurum perfektum
egville ha synst / syns
duville ha synst / syns
han/ho/det/Deville ha synst / syns
vi/meville ha synst / syns
de/dokkerville ha synst / syns
deiville ha synst / syns
Imperativ

Bekreftende
du-
vi-
dere-
Nektende
du-
dere-

Uttrykk med synast

Dette verbet settes ofte sammen med preposisjoner, og lager så følgende uttrykk:

synast om synst om syntest om

Oversettelsen av synast

Siden er hashtagget med

# nynorsk synast regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Nynorsk verb