Bøyelsen av det nynorske verbet å strøye

Lurer du på hvordan du bøyer det nynorske verbet å strøye? Finn ut hvordan du bøyer å strøye i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Å) strøye / strøya
Gerundium: strøyande
Partisipp: strøydd / strøytt
Indikativ

Presens
egstrøyer
dustrøyer
han/ho/det/Destrøyer
vi/mestrøyer
de/dokkerstrøyer
deistrøyer
Presens perfektum
eghar strøydd / strøytt
duhar strøydd / strøytt
han/ho/det/Dehar strøydd / strøytt
vi/mehar strøydd / strøytt
de/dokkerhar strøydd / strøytt
deihar strøydd / strøytt
Preteritum
egstrøydde
dustrøydde
han/ho/det/Destrøydde
vi/mestrøydde
de/dokkerstrøydde
deistrøydde
Preteritum perfektum
eghadde strøydd / strøytt
duhadde strøydd / strøytt
han/ho/det/Dehadde strøydd / strøytt
vi/mehadde strøydd / strøytt
de/dokkerhadde strøydd / strøytt
deihadde strøydd / strøytt
Presens futurum
egvil strøye / strøya
duvil strøye / strøya
han/ho/det/Devil strøye / strøya
vi/mevil strøye / strøya
de/dokkervil strøye / strøya
deivil strøye / strøya
Presens futurum perfektum
egvil ha strøydd / strøytt
duvil ha strøydd / strøytt
han/ho/det/Devil ha strøydd / strøytt
vi/mevil ha strøydd / strøytt
de/dokkervil ha strøydd / strøytt
deivil ha strøydd / strøytt
Kondisjonalis

Preteritum futurum
egville strøye / strøya
duville strøye / strøya
han/ho/det/Deville strøye / strøya
vi/meville strøye / strøya
de/dokkerville strøye / strøya
deiville strøye / strøya
Preteritum futurum perfektum
egville ha strøydd / strøytt
duville ha strøydd / strøytt
han/ho/det/Deville ha strøydd / strøytt
vi/meville ha strøydd / strøytt
de/dokkerville ha strøydd / strøytt
deiville ha strøydd / strøytt
Imperativ

Bekreftende
dustrøy!
viLa oss strøye / strøya!
derestrøy!
Nektende
duikkje strøy!
(strøy ikkje!)
dereikkje strøy!
(strøy ikkje!)

Siden er hashtagget med

# nynorsk strøye regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Nynorsk verb