Bøyelsen av det nynorske verbet å skrive

Lurer du på hvordan du bøyer det nynorske verbet å skrive? Finn ut hvordan du bøyer å skrive i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Å) skrive / skriva
Gerundium: skrivande
Partisipp: skrive / skrivi
Indikativ

Presens
egskriv / skriver
duskriv / skriver
han/ho/det/Deskriv / skriver
vi/meskriv / skriver
de/dokkerskriv / skriver
deiskriv / skriver
Presens perfektum
eghar skrive / skrivi
duhar skrive / skrivi
han/ho/det/Dehar skrive / skrivi
vi/mehar skrive / skrivi
de/dokkerhar skrive / skrivi
deihar skrive / skrivi
Preteritum
egskreiv
duskreiv
han/ho/det/Deskreiv
vi/meskreiv
de/dokkerskreiv
deiskreiv
Preteritum perfektum
eghadde skrive / skrivi
duhadde skrive / skrivi
han/ho/det/Dehadde skrive / skrivi
vi/mehadde skrive / skrivi
de/dokkerhadde skrive / skrivi
deihadde skrive / skrivi
Presens futurum
egvil skrive / skriva
duvil skrive / skriva
han/ho/det/Devil skrive / skriva
vi/mevil skrive / skriva
de/dokkervil skrive / skriva
deivil skrive / skriva
Presens futurum perfektum
egvil ha skrive / skrivi
duvil ha skrive / skrivi
han/ho/det/Devil ha skrive / skrivi
vi/mevil ha skrive / skrivi
de/dokkervil ha skrive / skrivi
deivil ha skrive / skrivi
Kondisjonalis

Preteritum futurum
egville skrive / skriva
duville skrive / skriva
han/ho/det/Deville skrive / skriva
vi/meville skrive / skriva
de/dokkerville skrive / skriva
deiville skrive / skriva
Preteritum futurum perfektum
egville ha skrive / skrivi
duville ha skrive / skrivi
han/ho/det/Deville ha skrive / skrivi
vi/meville ha skrive / skrivi
de/dokkerville ha skrive / skrivi
deiville ha skrive / skrivi
Imperativ

Bekreftende
duskriv!
viLa oss skrive / skriva!
dereskriv!
Nektende
duikkje skriv!
(skriv ikkje!)
dereikkje skriv!
(skriv ikkje!)

Uttrykk med skrive

Dette verbet settes ofte sammen med preposisjoner, og lager så følgende uttrykk:

skrive inn skrive ned skrive opp skrive av skrive med skrive på skrive under skrive fra skreiv inn skreiv ned skreiv opp skreiv av skreiv med skreiv på skreiv under skreiv fra

Oversettelsen av skrive

Siden er hashtagget med

# nynorsk skrive regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Nynorsk verb