Bøyelsen av det nynorske verbet å sjå

Lurer du på hvordan du bøyer det nynorske verbet å sjå? Finn ut hvordan du bøyer å sjå i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Å) sjå
Gerundium: sjåande
Partisipp: sett
Indikativ

Presens
egser
duser
han/ho/det/Deser
vi/meser
de/dokkerser
deiser
Presens perfektum
eghar sett
duhar sett
han/ho/det/Dehar sett
vi/mehar sett
de/dokkerhar sett
deihar sett
Preteritum
egsåg
dusåg
han/ho/det/Desåg
vi/mesåg
de/dokkersåg
deisåg
Preteritum perfektum
eghadde sett
duhadde sett
han/ho/det/Dehadde sett
vi/mehadde sett
de/dokkerhadde sett
deihadde sett
Presens futurum
egvil sjå
duvil sjå
han/ho/det/Devil sjå
vi/mevil sjå
de/dokkervil sjå
deivil sjå
Presens futurum perfektum
egvil ha sett
duvil ha sett
han/ho/det/Devil ha sett
vi/mevil ha sett
de/dokkervil ha sett
deivil ha sett
Kondisjonalis

Preteritum futurum
egville sjå
duville sjå
han/ho/det/Deville sjå
vi/meville sjå
de/dokkerville sjå
deiville sjå
Preteritum futurum perfektum
egville ha sett
duville ha sett
han/ho/det/Deville ha sett
vi/meville ha sett
de/dokkerville ha sett
deiville ha sett
Imperativ

Bekreftende
dusjå!
viLa oss sjå!
deresjå!
Nektende
duikkje sjå!
(sjå ikkje!)
dereikkje sjå!
(sjå ikkje!)

Oversettelsen av sjå

Siden er hashtagget med

# nynorsk sjå regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Nynorsk verb