Bøyelsen av det nynorske verbet å lese

Lurer du på hvordan du bøyer det nynorske verbet å lese? Finn ut hvordan du bøyer å lese i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Å) lese / lesa
Gerundium: lesande
Partisipp: lese / lesi
Indikativ

Presens
egles / leser
dules / leser
han/ho/det/Deles / leser
vi/meles / leser
de/dokkerles / leser
deiles / leser
Presens perfektum
eghar lese / lesi
duhar lese / lesi
han/ho/det/Dehar lese / lesi
vi/mehar lese / lesi
de/dokkerhar lese / lesi
deihar lese / lesi
Preteritum
eglas
dulas
han/ho/det/Delas
vi/melas
de/dokkerlas
deilas
Preteritum perfektum
eghadde lese / lesi
duhadde lese / lesi
han/ho/det/Dehadde lese / lesi
vi/mehadde lese / lesi
de/dokkerhadde lese / lesi
deihadde lese / lesi
Presens futurum
egvil lese / lesa
duvil lese / lesa
han/ho/det/Devil lese / lesa
vi/mevil lese / lesa
de/dokkervil lese / lesa
deivil lese / lesa
Presens futurum perfektum
egvil ha lese / lesi
duvil ha lese / lesi
han/ho/det/Devil ha lese / lesi
vi/mevil ha lese / lesi
de/dokkervil ha lese / lesi
deivil ha lese / lesi
Kondisjonalis

Preteritum futurum
egville lese / lesa
duville lese / lesa
han/ho/det/Deville lese / lesa
vi/meville lese / lesa
de/dokkerville lese / lesa
deiville lese / lesa
Preteritum futurum perfektum
egville ha lese / lesi
duville ha lese / lesi
han/ho/det/Deville ha lese / lesi
vi/meville ha lese / lesi
de/dokkerville ha lese / lesi
deiville ha lese / lesi
Imperativ

Bekreftende
dules!
viLa oss lese / lesa!
dereles!
Nektende
duikkje les!
(les ikkje!)
dereikkje les!
(les ikkje!)

Uttrykk med lese

Dette verbet settes ofte sammen med preposisjoner, og lager så følgende uttrykk:

lese opp lese ut las opp las ut

Oversettelsen av lese

Siden er hashtagget med

# nynorsk lese regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Nynorsk verb