Bøyelsen av det nynorske verbet å komme

Lurer du på hvordan du bøyer det nynorske verbet å komme? Finn ut hvordan du bøyer å komme i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Å) komme / komma
Gerundium: kommande
Partisipp: komme / kommi
Indikativ

Presens
egkjem / kjemer
dukjem / kjemer
han/ho/det/Dekjem / kjemer
vi/mekjem / kjemer
de/dokkerkjem / kjemer
deikjem / kjemer
Presens perfektum
eghar komme / kommi
duhar komme / kommi
han/ho/det/Dehar komme / kommi
vi/mehar komme / kommi
de/dokkerhar komme / kommi
deihar komme / kommi
Preteritum
egkom
dukom
han/ho/det/Dekom
vi/mekom
de/dokkerkom
deikom
Preteritum perfektum
eghadde komme / kommi
duhadde komme / kommi
han/ho/det/Dehadde komme / kommi
vi/mehadde komme / kommi
de/dokkerhadde komme / kommi
deihadde komme / kommi
Presens futurum
egvil komme / komma
duvil komme / komma
han/ho/det/Devil komme / komma
vi/mevil komme / komma
de/dokkervil komme / komma
deivil komme / komma
Presens futurum perfektum
egvil ha komme / kommi
duvil ha komme / kommi
han/ho/det/Devil ha komme / kommi
vi/mevil ha komme / kommi
de/dokkervil ha komme / kommi
deivil ha komme / kommi
Kondisjonalis

Preteritum futurum
egville komme / komma
duville komme / komma
han/ho/det/Deville komme / komma
vi/meville komme / komma
de/dokkerville komme / komma
deiville komme / komma
Preteritum futurum perfektum
egville ha komme / kommi
duville ha komme / kommi
han/ho/det/Deville ha komme / kommi
vi/meville ha komme / kommi
de/dokkerville ha komme / kommi
deiville ha komme / kommi
Imperativ

Bekreftende
dukom!
viLa oss komme / komma!
derekom!
Nektende
duikkje kom!
(kom ikkje!)
dereikkje kom!
(kom ikkje!)

Siden er hashtagget med

# nynorsk komme regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Nynorsk verb