Bøyelsen av det nynorske verbet å gå

Lurer du på hvordan du bøyer det nynorske verbet å gå? Finn ut hvordan du bøyer å gå i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Å) gå
Gerundium: gåande
Partisipp: gått
Indikativ

Presens
eggår
dugår
han/ho/det/Degår
vi/megår
de/dokkergår
deigår
Presens perfektum
eghar gått
duhar gått
han/ho/det/Dehar gått
vi/mehar gått
de/dokkerhar gått
deihar gått
Preteritum
eggjekk / gikk
dugjekk / gikk
han/ho/det/Degjekk / gikk
vi/megjekk / gikk
de/dokkergjekk / gikk
deigjekk / gikk
Preteritum perfektum
eghadde gått
duhadde gått
han/ho/det/Dehadde gått
vi/mehadde gått
de/dokkerhadde gått
deihadde gått
Presens futurum
egvil gå
duvil gå
han/ho/det/Devil gå
vi/mevil gå
de/dokkervil gå
deivil gå
Presens futurum perfektum
egvil ha gått
duvil ha gått
han/ho/det/Devil ha gått
vi/mevil ha gått
de/dokkervil ha gått
deivil ha gått
Kondisjonalis

Preteritum futurum
egville gå
duville gå
han/ho/det/Deville gå
vi/meville gå
de/dokkerville gå
deiville gå
Preteritum futurum perfektum
egville ha gått
duville ha gått
han/ho/det/Deville ha gått
vi/meville ha gått
de/dokkerville ha gått
deiville ha gått
Imperativ

Bekreftende
dugå!
viLa oss gå!
deregå!
Nektende
duikkje gå!
(gå ikkje!)
dereikkje gå!
(gå ikkje!)

Oversettelsen av gå

Siden er hashtagget med

# nynorsk regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Nynorsk verb