Bøyelsen av det nynorske verbet å fortelje

Lurer du på hvordan du bøyer det nynorske verbet å fortelje? Finn ut hvordan du bøyer å fortelje i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Å) fortelje / fortelja
Gerundium: forteljande
Partisipp: fortalt / fortald
Indikativ

Presens
egfortel
dufortel
han/ho/det/Defortel
vi/mefortel
de/dokkerfortel
deifortel
Presens perfektum
eghar fortalt / fortald
duhar fortalt / fortald
han/ho/det/Dehar fortalt / fortald
vi/mehar fortalt / fortald
de/dokkerhar fortalt / fortald
deihar fortalt / fortald
Preteritum
egfortalde / fortalte
dufortalde / fortalte
han/ho/det/Defortalde / fortalte
vi/mefortalde / fortalte
de/dokkerfortalde / fortalte
deifortalde / fortalte
Preteritum perfektum
eghadde fortalt / fortald
duhadde fortalt / fortald
han/ho/det/Dehadde fortalt / fortald
vi/mehadde fortalt / fortald
de/dokkerhadde fortalt / fortald
deihadde fortalt / fortald
Presens futurum
egvil fortelje / fortelja
duvil fortelje / fortelja
han/ho/det/Devil fortelje / fortelja
vi/mevil fortelje / fortelja
de/dokkervil fortelje / fortelja
deivil fortelje / fortelja
Presens futurum perfektum
egvil ha fortalt / fortald
duvil ha fortalt / fortald
han/ho/det/Devil ha fortalt / fortald
vi/mevil ha fortalt / fortald
de/dokkervil ha fortalt / fortald
deivil ha fortalt / fortald
Kondisjonalis

Preteritum futurum
egville fortelje / fortelja
duville fortelje / fortelja
han/ho/det/Deville fortelje / fortelja
vi/meville fortelje / fortelja
de/dokkerville fortelje / fortelja
deiville fortelje / fortelja
Preteritum futurum perfektum
egville ha fortalt / fortald
duville ha fortalt / fortald
han/ho/det/Deville ha fortalt / fortald
vi/meville ha fortalt / fortald
de/dokkerville ha fortalt / fortald
deiville ha fortalt / fortald
Imperativ

Bekreftende
dufortel!
viLa oss fortelje / fortelja!
derefortel!
Nektende
duikkje fortel!
(fortel ikkje!)
dereikkje fortel!
(fortel ikkje!)

Oversettelsen av fortelje

Siden er hashtagget med

# nynorsk fortelje regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Nynorsk verb