Bøyelsen av det nynorske verbet å finne

Lurer du på hvordan du bøyer det nynorske verbet å finne? Finn ut hvordan du bøyer å finne i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Å) finne / finna
Gerundium: finnande
Partisipp: funne / funni
Indikativ

Presens
egfinn / finner
dufinn / finner
han/ho/det/Definn / finner
vi/mefinn / finner
de/dokkerfinn / finner
deifinn / finner
Presens perfektum
eghar funne / funni
duhar funne / funni
han/ho/det/Dehar funne / funni
vi/mehar funne / funni
de/dokkerhar funne / funni
deihar funne / funni
Preteritum
egfann
dufann
han/ho/det/Defann
vi/mefann
de/dokkerfann
deifann
Preteritum perfektum
eghadde funne / funni
duhadde funne / funni
han/ho/det/Dehadde funne / funni
vi/mehadde funne / funni
de/dokkerhadde funne / funni
deihadde funne / funni
Presens futurum
egvil finne / finna
duvil finne / finna
han/ho/det/Devil finne / finna
vi/mevil finne / finna
de/dokkervil finne / finna
deivil finne / finna
Presens futurum perfektum
egvil ha funne / funni
duvil ha funne / funni
han/ho/det/Devil ha funne / funni
vi/mevil ha funne / funni
de/dokkervil ha funne / funni
deivil ha funne / funni
Kondisjonalis

Preteritum futurum
egville finne / finna
duville finne / finna
han/ho/det/Deville finne / finna
vi/meville finne / finna
de/dokkerville finne / finna
deiville finne / finna
Preteritum futurum perfektum
egville ha funne / funni
duville ha funne / funni
han/ho/det/Deville ha funne / funni
vi/meville ha funne / funni
de/dokkerville ha funne / funni
deiville ha funne / funni
Imperativ

Bekreftende
dufinn!
viLa oss finne / finna!
derefinn!
Nektende
duikkje finn!
(finn ikkje!)
dereikkje finn!
(finn ikkje!)

Oversettelsen av finne

Siden er hashtagget med

# nynorsk finne regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Nynorsk verb