Bøyelsen av det nynorske verbet å bli

Lurer du på hvordan du bøyer det nynorske verbet å bli? Finn ut hvordan du bøyer å bli i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Å) bli
Gerundium: blivande
Partisipp: blitt / vorte / vorti
Indikativ

Presens
egblir
dublir
han/ho/det/Deblir
vi/meblir
de/dokkerblir
deiblir
Presens perfektum
eghar blitt / vorte / vorti
duhar blitt / vorte / vorti
han/ho/det/Dehar blitt / vorte / vorti
vi/mehar blitt / vorte / vorti
de/dokkerhar blitt / vorte / vorti
deihar blitt / vorte / vorti
Preteritum
egvart / blei
duvart / blei
han/ho/det/Devart / blei
vi/mevart / blei
de/dokkervart / blei
deivart / blei
Preteritum perfektum
eghadde blitt / vorte / vorti
duhadde blitt / vorte / vorti
han/ho/det/Dehadde blitt / vorte / vorti
vi/mehadde blitt / vorte / vorti
de/dokkerhadde blitt / vorte / vorti
deihadde blitt / vorte / vorti
Presens futurum
egvil bli
duvil bli
han/ho/det/Devil bli
vi/mevil bli
de/dokkervil bli
deivil bli
Presens futurum perfektum
egvil ha blitt / vorte / vorti
duvil ha blitt / vorte / vorti
han/ho/det/Devil ha blitt / vorte / vorti
vi/mevil ha blitt / vorte / vorti
de/dokkervil ha blitt / vorte / vorti
deivil ha blitt / vorte / vorti
Kondisjonalis

Preteritum futurum
egville bli
duville bli
han/ho/det/Deville bli
vi/meville bli
de/dokkerville bli
deiville bli
Preteritum futurum perfektum
egville ha blitt / vorte / vorti
duville ha blitt / vorte / vorti
han/ho/det/Deville ha blitt / vorte / vorti
vi/meville ha blitt / vorte / vorti
de/dokkerville ha blitt / vorte / vorti
deiville ha blitt / vorte / vorti
Imperativ

Bekreftende
dubli!
viLa oss bli!
derebli!
Nektende
duikkje bli!
(bli ikkje!)
dereikkje bli!
(bli ikkje!)

Oversettelsen av bli

Siden er hashtagget med

# nynorsk bli regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Nynorsk verb