Bøyelsen av det norske verbet å være

Lurer du på hvordan du bøyer det norske verbet å være? Finn ut hvordan du bøyer å være i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Å) være
Gerundium: værende
Partisipp: vært
Indikativ

Presens
jeger
duer
han/hun/det/Deer
vier
dereer
deer
Presens perfektum
jeghar vært
duhar vært
han/hun/det/Dehar vært
vihar vært
derehar vært
dehar vært
Preteritum
jegvar
duvar
han/hun/det/Devar
vivar
derevar
devar
Preteritum Perfektum
jeghadde vært
duhadde vært
han/hun/det/Dehadde vært
vihadde vært
derehadde vært
dehadde vært
Presens futurum
jegvil/skal være
duvil/skal være
han/hun/det/Devil/skal være
vivil/skal være
derevil/skal være
devil/skal være
Presens futurum perfektum
jegvil/skal ha vært
duvil/skal ha vært
han/hun/det/Devil/skal ha vært
vivil/skal ha vært
derevil/skal ha vært
devil/skal ha vært
Kondisjonalis

Preteritum futurum
jegville/skulle være
duville/skulle være
han/hun/det/Deville/skulle være
viville/skulle være
dereville/skulle være
deville/skulle være
Preteritum futurum perfektum
jegville/skulle ha vært
duville/skulle ha vært
han/hun/det/Deville/skulle ha vært
viville/skulle ha vært
dereville/skulle ha vært
deville/skulle ha vært
Imperativ

Bekreftende
duvær!
viLa oss være!
derevær!
Nektende
duikke vær! / vær ikke
dereikke vær! / vær ikke

Oversettelsen av være

Siden er hashtagget med

# bokmål være regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Bokmål verb