Bøyelsen av det norske verbet å tilby

Lurer du på hvordan du bøyer det norske verbet å tilby? Finn ut hvordan du bøyer å tilby i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Å) tilby
Gerundium: tilbyende
Partisipp: tilbydd / tilbudt
Indikativ

Presens
jegtilbyr
dutilbyr
han/hun/det/Detilbyr
vitilbyr
deretilbyr
detilbyr
Presens perfektum
jeghar tilbydd / tilbudt
duhar tilbydd / tilbudt
han/hun/det/Dehar tilbydd / tilbudt
vihar tilbydd / tilbudt
derehar tilbydd / tilbudt
dehar tilbydd / tilbudt
Preteritum
jegtilbydde / tilbøy / tilbød
dutilbydde / tilbøy / tilbød
han/hun/det/Detilbydde / tilbøy / tilbød
vitilbydde / tilbøy / tilbød
deretilbydde / tilbøy / tilbød
detilbydde / tilbøy / tilbød
Preteritum Perfektum
jeghadde tilbydd / tilbudt
duhadde tilbydd / tilbudt
han/hun/det/Dehadde tilbydd / tilbudt
vihadde tilbydd / tilbudt
derehadde tilbydd / tilbudt
dehadde tilbydd / tilbudt
Presens futurum
jegvil/skal tilby
duvil/skal tilby
han/hun/det/Devil/skal tilby
vivil/skal tilby
derevil/skal tilby
devil/skal tilby
Presens futurum perfektum
jegvil/skal ha tilbydd / tilbudt
duvil/skal ha tilbydd / tilbudt
han/hun/det/Devil/skal ha tilbydd / tilbudt
vivil/skal ha tilbydd / tilbudt
derevil/skal ha tilbydd / tilbudt
devil/skal ha tilbydd / tilbudt
Kondisjonalis

Preteritum futurum
jegville/skulle tilby
duville/skulle tilby
han/hun/det/Deville/skulle tilby
viville/skulle tilby
dereville/skulle tilby
deville/skulle tilby
Preteritum futurum perfektum
jegville/skulle ha tilbydd / tilbudt
duville/skulle ha tilbydd / tilbudt
han/hun/det/Deville/skulle ha tilbydd / tilbudt
viville/skulle ha tilbydd / tilbudt
dereville/skulle ha tilbydd / tilbudt
deville/skulle ha tilbydd / tilbudt
Imperativ

Bekreftende
dutilby!
viLa oss tilby!
deretilby!
Nektende
duikke tilby! / tilby ikke
dereikke tilby! / tilby ikke

Oversettelsen av tilby

Siden er hashtagget med

# bokmål tilby regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Bokmål verb