Bøyelsen av det norske verbet å telle

Lurer du på hvordan du bøyer det norske verbet å telle? Finn ut hvordan du bøyer å telle i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Å) telle
Gerundium: tellende
Partisipp: tellet / telt / talt / tella
Indikativ

Presens
jegteller
duteller
han/hun/det/Deteller
viteller
dereteller
deteller
Presens perfektum
jeghar tellet / telt / talt / tella
duhar tellet / telt / talt / tella
han/hun/det/Dehar tellet / telt / talt / tella
vihar tellet / telt / talt / tella
derehar tellet / telt / talt / tella
dehar tellet / telt / talt / tella
Preteritum
jegtellet / telte / talte / tella
dutellet / telte / talte / tella
han/hun/det/Detellet / telte / talte / tella
vitellet / telte / talte / tella
deretellet / telte / talte / tella
detellet / telte / talte / tella
Preteritum Perfektum
jeghadde tellet / telt / talt / tella
duhadde tellet / telt / talt / tella
han/hun/det/Dehadde tellet / telt / talt / tella
vihadde tellet / telt / talt / tella
derehadde tellet / telt / talt / tella
dehadde tellet / telt / talt / tella
Presens futurum
jegvil/skal telle
duvil/skal telle
han/hun/det/Devil/skal telle
vivil/skal telle
derevil/skal telle
devil/skal telle
Presens futurum perfektum
jegvil/skal ha tellet / telt / talt / tella
duvil/skal ha tellet / telt / talt / tella
han/hun/det/Devil/skal ha tellet / telt / talt / tella
vivil/skal ha tellet / telt / talt / tella
derevil/skal ha tellet / telt / talt / tella
devil/skal ha tellet / telt / talt / tella
Kondisjonalis

Preteritum futurum
jegville/skulle telle
duville/skulle telle
han/hun/det/Deville/skulle telle
viville/skulle telle
dereville/skulle telle
deville/skulle telle
Preteritum futurum perfektum
jegville/skulle ha tellet / telt / talt / tella
duville/skulle ha tellet / telt / talt / tella
han/hun/det/Deville/skulle ha tellet / telt / talt / tella
viville/skulle ha tellet / telt / talt / tella
dereville/skulle ha tellet / telt / talt / tella
deville/skulle ha tellet / telt / talt / tella
Imperativ

Bekreftende
dutell!
viLa oss telle!
deretell!
Nektende
duikke tell! / tell ikke
dereikke tell! / tell ikke

Siden er hashtagget med

# bokmål telle regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Bokmål verb