Bøyelsen av det norske verbet å spørre

Lurer du på hvordan du bøyer det norske verbet å spørre? Finn ut hvordan du bøyer å spørre i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Å) spørre
Gerundium: spørrende
Partisipp: spurt
Indikativ

Presens
jegspør
duspør
han/hun/det/Despør
vispør
derespør
despør
Presens perfektum
jeghar spurt
duhar spurt
han/hun/det/Dehar spurt
vihar spurt
derehar spurt
dehar spurt
Preteritum
jegspurte
duspurte
han/hun/det/Despurte
vispurte
derespurte
despurte
Preteritum Perfektum
jeghadde spurt
duhadde spurt
han/hun/det/Dehadde spurt
vihadde spurt
derehadde spurt
dehadde spurt
Presens futurum
jegvil/skal spørre
duvil/skal spørre
han/hun/det/Devil/skal spørre
vivil/skal spørre
derevil/skal spørre
devil/skal spørre
Presens futurum perfektum
jegvil/skal ha spurt
duvil/skal ha spurt
han/hun/det/Devil/skal ha spurt
vivil/skal ha spurt
derevil/skal ha spurt
devil/skal ha spurt
Kondisjonalis

Preteritum futurum
jegville/skulle spørre
duville/skulle spørre
han/hun/det/Deville/skulle spørre
viville/skulle spørre
dereville/skulle spørre
deville/skulle spørre
Preteritum futurum perfektum
jegville/skulle ha spurt
duville/skulle ha spurt
han/hun/det/Deville/skulle ha spurt
viville/skulle ha spurt
dereville/skulle ha spurt
deville/skulle ha spurt
Imperativ

Bekreftende
duspør!
viLa oss spørre!
derespør!
Nektende
duikke spør! / spør ikke
dereikke spør! / spør ikke

Uttrykk med spørre

Dette verbet settes ofte sammen med preposisjoner, og lager så følgende uttrykk:

spørre ut spørre etter spørre om spørre for spurt ut spurt etter spurt om spurt for spurte ut spurte etter spurte om spurte for

Siden er hashtagget med

# bokmål spørre regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Bokmål verb