Bøyelsen av det norske verbet å sitte

Lurer du på hvordan du bøyer det norske verbet å sitte? Finn ut hvordan du bøyer å sitte i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Å) sitte
Gerundium: sittende
Partisipp: sittet
Indikativ

Presens
jegsitter
dusitter
han/hun/det/Desitter
visitter
deresitter
desitter
Presens perfektum
jeghar sittet
duhar sittet
han/hun/det/Dehar sittet
vihar sittet
derehar sittet
dehar sittet
Preteritum
jegsatt
dusatt
han/hun/det/Desatt
visatt
deresatt
desatt
Preteritum Perfektum
jeghadde sittet
duhadde sittet
han/hun/det/Dehadde sittet
vihadde sittet
derehadde sittet
dehadde sittet
Presens futurum
jegvil/skal sitte
duvil/skal sitte
han/hun/det/Devil/skal sitte
vivil/skal sitte
derevil/skal sitte
devil/skal sitte
Presens futurum perfektum
jegvil/skal ha sittet
duvil/skal ha sittet
han/hun/det/Devil/skal ha sittet
vivil/skal ha sittet
derevil/skal ha sittet
devil/skal ha sittet
Kondisjonalis

Preteritum futurum
jegville/skulle sitte
duville/skulle sitte
han/hun/det/Deville/skulle sitte
viville/skulle sitte
dereville/skulle sitte
deville/skulle sitte
Preteritum futurum perfektum
jegville/skulle ha sittet
duville/skulle ha sittet
han/hun/det/Deville/skulle ha sittet
viville/skulle ha sittet
dereville/skulle ha sittet
deville/skulle ha sittet
Imperativ

Bekreftende
dusitt!
viLa oss sitte!
deresitt!
Nektende
duikke sitt! / sitt ikke!
dereikke sitt! / sitt ikke!

Uttrykk med sitte

Dette verbet settes ofte sammen med preposisjoner, og lager så følgende uttrykk:

sitte inne sitte ned sitte fast sitte igjen sittet inne sittet ned sittet fast sittet igjen satt inne satt ned satt fast satt igjen

Siden er hashtagget med

# bokmål sitte regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Bokmål verb