Bøyelsen av det norske verbet å sitte

Lurer du på hvordan du bøyer det norske verbet å sitte? Finn ut hvordan du bøyer å sitte i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Å) sitte
Gerundium: sittende
Partisipp: sittet
Indikativ

Presens
jegsitter
dusitter
han/hun/det/Desitter
visitter
deresitter
desitter
Presens perfektum
jeghar sittet
duhar sittet
han/hun/det/Dehar sittet
vihar sittet
derehar sittet
dehar sittet
Preteritum
jegsatt
dusatt
han/hun/det/Desatt
visatt
deresatt
desatt
Preteritum Perfektum
jeghadde sittet
duhadde sittet
han/hun/det/Dehadde sittet
vihadde sittet
derehadde sittet
dehadde sittet
Presens futurum
jegvil/skal sitte
duvil/skal sitte
han/hun/det/Devil/skal sitte
vivil/skal sitte
derevil/skal sitte
devil/skal sitte
Presens futurum perfektum
jegvil/skal ha sittet
duvil/skal ha sittet
han/hun/det/Devil/skal ha sittet
vivil/skal ha sittet
derevil/skal ha sittet
devil/skal ha sittet
Kondisjonalis

Preteritum futurum
jegville/skulle sitte
duville/skulle sitte
han/hun/det/Deville/skulle sitte
viville/skulle sitte
dereville/skulle sitte
deville/skulle sitte
Preteritum futurum perfektum
jegville/skulle ha sittet
duville/skulle ha sittet
han/hun/det/Deville/skulle ha sittet
viville/skulle ha sittet
dereville/skulle ha sittet
deville/skulle ha sittet
Imperativ

Bekreftende
dusitt!
viLa oss sitte!
deresitt!
Nektende
duikke sitt! / sitt ikke
dereikke sitt! / sitt ikke

Uttrykk med sitte

Dette verbet settes ofte sammen med preposisjoner, og lager så følgende uttrykk:

sitte inne sitte ned sitte fast sitte igjen sittet inne sittet ned sittet fast sittet igjen satt inne satt ned satt fast satt igjen

Oversettelsen av sitte

Siden er hashtagget med

# bokmål sitte regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Bokmål verb