Bøyelsen av det norske verbet å ligge

Lurer du på hvordan du bøyer det norske verbet å ligge? Finn ut hvordan du bøyer å ligge i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Å) ligge
Gerundium: liggende
Partisipp: ligget
Indikativ

Presens
jegligger
duligger
han/hun/det/Deligger
viligger
dereligger
deligger
Presens perfektum
jeghar ligget
duhar ligget
han/hun/det/Dehar ligget
vihar ligget
derehar ligget
dehar ligget
Preteritum
jeg
du
han/hun/det/De
vi
dere
de
Preteritum Perfektum
jeghadde ligget
duhadde ligget
han/hun/det/Dehadde ligget
vihadde ligget
derehadde ligget
dehadde ligget
Presens futurum
jegvil/skal ligge
duvil/skal ligge
han/hun/det/Devil/skal ligge
vivil/skal ligge
derevil/skal ligge
devil/skal ligge
Presens futurum perfektum
jegvil/skal ha ligget
duvil/skal ha ligget
han/hun/det/Devil/skal ha ligget
vivil/skal ha ligget
derevil/skal ha ligget
devil/skal ha ligget
Kondisjonalis

Preteritum futurum
jegville/skulle ligge
duville/skulle ligge
han/hun/det/Deville/skulle ligge
viville/skulle ligge
dereville/skulle ligge
deville/skulle ligge
Preteritum futurum perfektum
jegville/skulle ha ligget
duville/skulle ha ligget
han/hun/det/Deville/skulle ha ligget
viville/skulle ha ligget
dereville/skulle ha ligget
deville/skulle ha ligget
Imperativ

Bekreftende
duligg!
viLa oss ligge!
dereligg!
Nektende
duikke ligg! / ligg ikke
dereikke ligg! / ligg ikke

Uttrykk med ligge

Dette verbet settes ofte sammen med preposisjoner, og lager så følgende uttrykk:

ligge over ligge med ligget over ligget med lå over lå med

Oversettelsen av ligge

Siden er hashtagget med

# bokmål ligge regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Bokmål verb