Bøyelsen av det norske verbet å ha

Lurer du på hvordan du bøyer det norske verbet å ha? Finn ut hvordan du bøyer å ha i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Å) ha
Gerundium: haende
Partisipp: hatt
Indikativ

Presens
jeghar
duhar
han/hun/det/Dehar
vihar
derehar
dehar
Presens perfektum
jeghar hatt
duhar hatt
han/hun/det/Dehar hatt
vihar hatt
derehar hatt
dehar hatt
Preteritum
jeghadde
duhadde
han/hun/det/Dehadde
vihadde
derehadde
dehadde
Preteritum Perfektum
jeghadde hatt
duhadde hatt
han/hun/det/Dehadde hatt
vihadde hatt
derehadde hatt
dehadde hatt
Presens futurum
jegvil/skal ha
duvil/skal ha
han/hun/det/Devil/skal ha
vivil/skal ha
derevil/skal ha
devil/skal ha
Presens futurum perfektum
jegvil/skal ha hatt
duvil/skal ha hatt
han/hun/det/Devil/skal ha hatt
vivil/skal ha hatt
derevil/skal ha hatt
devil/skal ha hatt
Kondisjonalis

Preteritum futurum
jegville/skulle ha
duville/skulle ha
han/hun/det/Deville/skulle ha
viville/skulle ha
dereville/skulle ha
deville/skulle ha
Preteritum futurum perfektum
jegville/skulle ha hatt
duville/skulle ha hatt
han/hun/det/Deville/skulle ha hatt
viville/skulle ha hatt
dereville/skulle ha hatt
deville/skulle ha hatt
Imperativ

Bekreftende
duha!
viLa oss ha!
dereha!
Nektende
duikke ha! / ha ikke
dereikke ha! / ha ikke

Oversettelsen av ha

Siden er hashtagget med

# bokmål ha regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Bokmål verb