Bøyelsen av det norske verbet å gå

Lurer du på hvordan du bøyer det norske verbet å gå? Finn ut hvordan du bøyer å gå i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Å) gå
Gerundium: gående
Partisipp: gått
Indikativ

Presens
jeggår
dugår
han/hun/det/Degår
vigår
deregår
degår
Presens perfektum
jeghar gått
duhar gått
han/hun/det/Dehar gått
vihar gått
derehar gått
dehar gått
Preteritum
jeggikk
dugikk
han/hun/det/Degikk
vigikk
deregikk
degikk
Preteritum Perfektum
jeghadde gått
duhadde gått
han/hun/det/Dehadde gått
vihadde gått
derehadde gått
dehadde gått
Presens futurum
jegvil/skal gå
duvil/skal gå
han/hun/det/Devil/skal gå
vivil/skal gå
derevil/skal gå
devil/skal gå
Presens futurum perfektum
jegvil/skal ha gått
duvil/skal ha gått
han/hun/det/Devil/skal ha gått
vivil/skal ha gått
derevil/skal ha gått
devil/skal ha gått
Kondisjonalis

Preteritum futurum
jegville/skulle gå
duville/skulle gå
han/hun/det/Deville/skulle gå
viville/skulle gå
dereville/skulle gå
deville/skulle gå
Preteritum futurum perfektum
jegville/skulle ha gått
duville/skulle ha gått
han/hun/det/Deville/skulle ha gått
viville/skulle ha gått
dereville/skulle ha gått
deville/skulle ha gått
Imperativ

Bekreftende
dugå!
viLa oss gå!
deregå!
Nektende
duikke gå! / gå ikke
dereikke gå! / gå ikke

Oversettelsen av gå

Siden er hashtagget med

# bokmål regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Bokmål verb