Bøyelsen av det norske verbet å bære

Lurer du på hvordan du bøyer det norske verbet å bære? Finn ut hvordan du bøyer å bære i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: (Å) bære
Gerundium: bærende
Partisipp: båret
Indikativ

Presens
jegbærer
dubærer
han/hun/det/Debærer
vibærer
derebærer
debærer
Presens perfektum
jeghar båret
duhar båret
han/hun/det/Dehar båret
vihar båret
derehar båret
dehar båret
Preteritum
jegbar
dubar
han/hun/det/Debar
vibar
derebar
debar
Preteritum Perfektum
jeghadde båret
duhadde båret
han/hun/det/Dehadde båret
vihadde båret
derehadde båret
dehadde båret
Presens futurum
jegvil/skal bære
duvil/skal bære
han/hun/det/Devil/skal bære
vivil/skal bære
derevil/skal bære
devil/skal bære
Presens futurum perfektum
jegvil/skal ha båret
duvil/skal ha båret
han/hun/det/Devil/skal ha båret
vivil/skal ha båret
derevil/skal ha båret
devil/skal ha båret
Kondisjonalis

Preteritum futurum
jegville/skulle bære
duville/skulle bære
han/hun/det/Deville/skulle bære
viville/skulle bære
dereville/skulle bære
deville/skulle bære
Preteritum futurum perfektum
jegville/skulle ha båret
duville/skulle ha båret
han/hun/det/Deville/skulle ha båret
viville/skulle ha båret
dereville/skulle ha båret
deville/skulle ha båret
Imperativ

Bekreftende
dubær!
viLa oss bære!
derebær!
Nektende
duikke bær! / bær ikke
dereikke bær! / bær ikke

Uttrykk med bære

Dette verbet settes ofte sammen med preposisjoner, og lager så følgende uttrykk:

bære på bære fram båret på båret fram bar på bar fram

Siden er hashtagget med

# bokmål bære regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Bokmål verb