Bøyelsen av det franske verbet avoir

Lurer du på hvordan du bøyer det franske verbet avoir? Finn ut hvordan du bøyer avoir i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: avoir
Present participle: ayant
Partisipp: eu
Indikativ

Presens
jeai
tuas
il/ellea
nousavons
vousavez
ils/ellesont
Presens perfektum
jeai eu
tuas eu
il/ellea eu
nousavons eu
vousavez eu
ils/ellesont eu
Preteritum
jeavais
tuavais
il/elleavait
nousavions
vousaviez
ils/ellesavaient
Preteritum perfektum
jeavais eu
tuavais eu
il/elleavait eu
nousavions eu
vousaviez eu
ils/ellesavaient eu
Presens futurum
jeaurai
tuauras
il/elleaura
nousaurons
vousaurez
ils/ellesauront
Presens futurum perfektum
jeaurai eu
tuauras eu
il/elleaura eu
nousaurons eu
vousaurez eu
ils/ellesauront eu
Simple past
jeeus
tueus
il/elleeut
nouseûmes
vouseûtes
ils/elleseurent
Past perfect
jeeus eu
tueus eu
il/elleeut eu
nouseûmes eu
vouseûtes eu
ils/elleseurent eu
Kondisjonalis

Preteritum futurum perfektum
jeaurais
tuaurais
il/elleaurait
nousaurions
vousauriez
ils/ellesauraient
Preteritum futurum perfektum
jeaurais eu
tuaurais eu
il/elleaurait eu
nousaurions eu
vousauriez eu
ils/ellesauraient eu
Konjunktiv

Presens
jeaie
tuaies
il/elleait
nousayons
vousayez
ils/ellesaient
Presens perfektum
jeaie eu
tuaies eu
il/elleait eu
nousayons eu
vousayez eu
ils/ellesaient eu
Preteritum
jeeusse
tueusses
il/elleeût
nouseussions
vouseussiez
ils/elleseussent
Preteritum perfektum
jeeusse eu
tueusses eu
il/elleeût eu
nouseussions eu
vouseussiez eu
ils/elleseussent eu
Imperativ

Bekreftende
tuaie
nousayons
vousayez

Oversettelsen av avoir

Siden er hashtagget med

# fransk avoir regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Fransk verb