Bøyelsen av det franske verbet aller

Lurer du på hvordan du bøyer det franske verbet aller? Finn ut hvordan du bøyer aller i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: aller
Present participle: allant
Partisipp: allé
Indikativ

Presens
jevais
tuvas
il/elleva
nousallons
vousallez
ils/ellesvont
Presens perfektum
jesuis allé
(e)
tues allé
(e)
il/elleest allé
(e)
noussommes allé
(e)s
vousêtes allé
(e)
(s)
ils/ellessont allé
(e)s
Preteritum
jeallais
tuallais
il/elleallait
nousallions
vousalliez
ils/ellesallaient
Preteritum perfektum
jeétais allé
(e)
tuétais allé
(e)
il/elleétait allé
(e)
nousétions allé
(e)s
vousétiez allé
(e)
(s)
ils/ellesétaient allé
(e)s
Presens futurum
jeirai
tuiras
il/elleira
nousirons
vousirez
ils/ellesiront
Presens futurum perfektum
jeserai allé
(e)
tuseras allé
(e)
il/ellesera allé
(e)
nousserons allé
(e)s
vousserez allé
(e)
(s)
ils/ellesseront allé
(e)s
Simple past
jeallai
tuallas
il/ellealla
nousallâmes
vousallâtes
ils/ellesallèrent
Past perfect
jefus allé
(e)
tufus allé
(e)
il/ellefut allé
(e)
nousfûmes allé
(e)s
vousfûtes allé
(e)
(s)
ils/ellesfurent allé
(e)s
Kondisjonalis

Preteritum futurum perfektum
jeirais
tuirais
il/elleirait
nousirions
vousiriez
ils/ellesiraient
Preteritum futurum perfektum
jeserais allé
(e)
tuserais allé
(e)
il/elleserait allé
(e)
nousserions allé
(e)s
vousseriez allé
(e)
(s)
ils/ellesseraient allé
(e)s
Konjunktiv

Presens
jeaille
tuailles
il/elleaille
nousallions
vousalliez
ils/ellesaillent
Presens perfektum
jesois allé
(e)
tusois allé
(e)
il/ellesoit allé
(e)
noussoyons allé
(e)s
voussoyez allé
(e)
(s)
ils/ellessoient allé
(e)s
Preteritum
jeallasse
tuallasses
il/elleallât
nousallassions
vousallassiez
ils/ellesallassent
Preteritum perfektum
jefusse allé
(e)
tufusses allé
(e)
il/ellefût allé
(e)
nousfussions allé
(e)s
vousfussiez allé
(e)
(s)
ils/ellesfussent allé
(e)s
Imperativ

Bekreftende
tuva
nousallons
vousallez

Oversettelsen av aller

Siden er hashtagget med

# fransk aller regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Fransk verb