Bøyelsen av det danske verbet være

Lurer du på hvordan du bøyer det danske verbet at være? Finn ut hvordan du bøyer at være i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: være
Partisipp: været
Indikativ

Nutid
jeger
du/Deer
han/hun/den/deter
vier
I/Deer
deer
Førnutid
jeghar været
du/Dehar været
han/hun/den/dethar været
vihar været
I/Dehar været
dehar været
Datid
jegvar
du/Devar
han/hun/den/detvar
vivar
I/Devar
devar
Førdatid
jeghavde været
du/Dehavde været
han/hun/den/dethavde været
vihavde været
I/Dehavde været
dehavde været
Fremtid
jegvil være
du/Devil være
han/hun/den/detvil være
vivil være
I/Devil være
devil være
Førfremtid
jegvil have været
du/Devil have været
han/hun/den/detvil have været
vivil have været
I/Devil have været
devil have været
Konditionalis

Fortids fremtid
jegville være
du/Deville være
han/hun/den/detville være
viville være
I/Deville være
deville være
Fortids førfremtid
jegville have været
du/Deville have været
han/hun/den/detville have været
viville have været
I/Deville have været
deville have været
Imperativ

Bekræftende
du/Devær!

Oversettelsen av være

Siden er hashtagget med

# dansk være regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Dansk verb