Bøyelsen av det danske verbet indpasse

Lurer du på hvordan du bøyer det danske verbet at indpasse? Finn ut hvordan du bøyer at indpasse i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: indpasse
Partisipp: indpasset
Indikativ

Nutid
jegindpasser
du/Deindpasser
han/hun/den/detindpasser
viindpasser
I/Deindpasser
deindpasser
Førnutid
jeghar indpasset
du/Dehar indpasset
han/hun/den/dethar indpasset
vihar indpasset
I/Dehar indpasset
dehar indpasset
Datid
jegindpassede
du/Deindpassede
han/hun/den/detindpassede
viindpassede
I/Deindpassede
deindpassede
Førdatid
jeghavde indpasset
du/Dehavde indpasset
han/hun/den/dethavde indpasset
vihavde indpasset
I/Dehavde indpasset
dehavde indpasset
Fremtid
jegvil indpasse
du/Devil indpasse
han/hun/den/detvil indpasse
vivil indpasse
I/Devil indpasse
devil indpasse
Førfremtid
jegvil have indpasset
du/Devil have indpasset
han/hun/den/detvil have indpasset
vivil have indpasset
I/Devil have indpasset
devil have indpasset
Konditionalis

Fortids fremtid
jegville indpasse
du/Deville indpasse
han/hun/den/detville indpasse
viville indpasse
I/Deville indpasse
deville indpasse
Fortids førfremtid
jegville have indpasset
du/Deville have indpasset
han/hun/den/detville have indpasset
viville have indpasset
I/Deville have indpasset
deville have indpasset
Imperativ

Bekræftende
du/Deindpas!

Oversettelsen av indpasse

Siden er hashtagget med

# dansk indpasse regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Dansk verb