Bøyelsen av det danske verbet gå

Lurer du på hvordan du bøyer det danske verbet at gå? Finn ut hvordan du bøyer at gå i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv:
Partisipp: gået
Indikativ

Nutid
jeggår
du/Degår
han/hun/den/detgår
vigår
I/Degår
degår
Førnutid
jeger gået
du/Deer gået
han/hun/den/deter gået
vier gået
I/Deer gået
deer gået
Datid
jeggik
du/Degik
han/hun/den/detgik
vigik
I/Degik
degik
Førdatid
jegvar gået
du/Devar gået
han/hun/den/detvar gået
vivar gået
I/Devar gået
devar gået
Fremtid
jegvil gå
du/Devil gå
han/hun/den/detvil gå
vivil gå
I/Devil gå
devil gå
Førfremtid
jegvil være gået
du/Devil være gået
han/hun/den/detvil være gået
vivil være gået
I/Devil være gået
devil være gået
Konditionalis

Fortids fremtid
jegville gå
du/Deville gå
han/hun/den/detville gå
viville gå
I/Deville gå
deville gå
Fortids førfremtid
jegville være gået
du/Deville være gået
han/hun/den/detville være gået
viville være gået
I/Deville være gået
deville være gået
Imperativ

Bekræftende
du/Degå!

Oversettelsen av gå

Siden er hashtagget med

# dansk regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Dansk verb