Bøyelsen av det danske verbet borde

Lurer du på hvordan du bøyer det danske verbet at borde? Finn ut hvordan du bøyer at borde i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: borde
Partisipp: bordet
Indikativ

Nutid
jegborder
du/Deborder
han/hun/den/detborder
viborder
I/Deborder
deborder
Førnutid
jeghar bordet
du/Dehar bordet
han/hun/den/dethar bordet
vihar bordet
I/Dehar bordet
dehar bordet
Datid
jegbordede
du/Debordede
han/hun/den/detbordede
vibordede
I/Debordede
debordede
Førdatid
jeghavde bordet
du/Dehavde bordet
han/hun/den/dethavde bordet
vihavde bordet
I/Dehavde bordet
dehavde bordet
Fremtid
jegvil borde
du/Devil borde
han/hun/den/detvil borde
vivil borde
I/Devil borde
devil borde
Førfremtid
jegvil have bordet
du/Devil have bordet
han/hun/den/detvil have bordet
vivil have bordet
I/Devil have bordet
devil have bordet
Konditionalis

Fortids fremtid
jegville borde
du/Deville borde
han/hun/den/detville borde
viville borde
I/Deville borde
deville borde
Fortids førfremtid
jegville have bordet
du/Deville have bordet
han/hun/den/detville have bordet
viville have bordet
I/Deville have bordet
deville have bordet
Imperativ

Bekræftende
du/Debord!

Oversettelsen av borde

Siden er hashtagget med

# dansk borde regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Dansk verb