Bøyelsen av det danske verbet bade

Lurer du på hvordan du bøyer det danske verbet at bade? Finn ut hvordan du bøyer at bade i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: bade
Partisipp: badet
Indikativ

Nutid
jegbader
du/Debader
han/hun/den/detbader
vibader
I/Debader
debader
Førnutid
jeghar badet
du/Dehar badet
han/hun/den/dethar badet
vihar badet
I/Dehar badet
dehar badet
Datid
jegbadede
du/Debadede
han/hun/den/detbadede
vibadede
I/Debadede
debadede
Førdatid
jeghavde badet
du/Dehavde badet
han/hun/den/dethavde badet
vihavde badet
I/Dehavde badet
dehavde badet
Fremtid
jegvil bade
du/Devil bade
han/hun/den/detvil bade
vivil bade
I/Devil bade
devil bade
Førfremtid
jegvil have badet
du/Devil have badet
han/hun/den/detvil have badet
vivil have badet
I/Devil have badet
devil have badet
Konditionalis

Fortids fremtid
jegville bade
du/Deville bade
han/hun/den/detville bade
viville bade
I/Deville bade
deville bade
Fortids førfremtid
jegville have badet
du/Deville have badet
han/hun/den/detville have badet
viville have badet
I/Deville have badet
deville have badet
Imperativ

Bekræftende
du/Debad!

Oversettelsen av bade

Siden er hashtagget med

# dansk bade regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Dansk verb