Bøyelsen av det danske verbet acceptere

Lurer du på hvordan du bøyer det danske verbet at acceptere? Finn ut hvordan du bøyer at acceptere i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: acceptere
Partisipp: accepteret
Indikativ

Nutid
jegaccepterer
du/Deaccepterer
han/hun/den/detaccepterer
viaccepterer
I/Deaccepterer
deaccepterer
Førnutid
jeghar accepteret
du/Dehar accepteret
han/hun/den/dethar accepteret
vihar accepteret
I/Dehar accepteret
dehar accepteret
Datid
jegaccepterede
du/Deaccepterede
han/hun/den/detaccepterede
viaccepterede
I/Deaccepterede
deaccepterede
Førdatid
jeghavde accepteret
du/Dehavde accepteret
han/hun/den/dethavde accepteret
vihavde accepteret
I/Dehavde accepteret
dehavde accepteret
Fremtid
jegvil acceptere
du/Devil acceptere
han/hun/den/detvil acceptere
vivil acceptere
I/Devil acceptere
devil acceptere
Førfremtid
jegvil have accepteret
du/Devil have accepteret
han/hun/den/detvil have accepteret
vivil have accepteret
I/Devil have accepteret
devil have accepteret
Konditionalis

Fortids fremtid
jegville acceptere
du/Deville acceptere
han/hun/den/detville acceptere
viville acceptere
I/Deville acceptere
deville acceptere
Fortids førfremtid
jegville have accepteret
du/Deville have accepteret
han/hun/den/detville have accepteret
viville have accepteret
I/Deville have accepteret
deville have accepteret
Imperativ

Bekræftende
du/Deaccepter!

Oversettelsen av acceptere

Siden er hashtagget med

# dansk acceptere regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Dansk verb