Bøyelsen av det danske verbet abonnere

Lurer du på hvordan du bøyer det danske verbet at abonnere? Finn ut hvordan du bøyer at abonnere i alle sine former med vårt verktøy for verbbøying.

Infinitiv: abonnere
Partisipp: abonneret
Indikativ

Nutid
jegabonnerer
du/Deabonnerer
han/hun/den/detabonnerer
viabonnerer
I/Deabonnerer
deabonnerer
Førnutid
jeghar abonneret
du/Dehar abonneret
han/hun/den/dethar abonneret
vihar abonneret
I/Dehar abonneret
dehar abonneret
Datid
jegabonnerede
du/Deabonnerede
han/hun/den/detabonnerede
viabonnerede
I/Deabonnerede
deabonnerede
Førdatid
jeghavde abonneret
du/Dehavde abonneret
han/hun/den/dethavde abonneret
vihavde abonneret
I/Dehavde abonneret
dehavde abonneret
Fremtid
jegvil abonnere
du/Devil abonnere
han/hun/den/detvil abonnere
vivil abonnere
I/Devil abonnere
devil abonnere
Førfremtid
jegvil have abonneret
du/Devil have abonneret
han/hun/den/detvil have abonneret
vivil have abonneret
I/Devil have abonneret
devil have abonneret
Konditionalis

Fortids fremtid
jegville abonnere
du/Deville abonnere
han/hun/den/detville abonnere
viville abonnere
I/Deville abonnere
deville abonnere
Fortids førfremtid
jegville have abonneret
du/Deville have abonneret
han/hun/den/detville have abonneret
viville have abonneret
I/Deville have abonneret
deville have abonneret
Imperativ

Bekræftende
du/Deabonner!

Oversettelsen av abonnere

Siden er hashtagget med

# dansk abonnere regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis nektende partisipp perfektum presens normert unormert
Tilbake til Dansk verb