Svenske ord som starter på "of"

Søk ordbøkene alfabetisk. Velg språk og klikk på en bokstav i alfabetet for å se alle ord og uttrykk i den valgte ordlisten. Bruk denne funksjonen til å bla i ordboken manuelt. For å se oversettelsen, samt relevante synonymer, antonymer avledede ord etc.

ofantlig ofantlighet ofarbar ofärdig ofärgad ofärgat ofarlig ofarlighet ofattbar ofattbart ofelbar ofelbarhet ofelbart off-white offensiv offensiv offentlig offentlig offentlig ägendom offentlig åtgärd offentlig byggnad offentlig diskussion offentlig finansiering offentlig folkrätt offentlig försvarare offentlig förvaltning offentlig hearing offentlig information offentlig institution offentlig institution av administrativt slag offentlig institution av industriellt och kommersiellt slag offentlig medvetenhetskampanj offentlig park offentlig rätt offentlig sektor offentlig skandal offentlig tjänst offentlig undersökning offentlig upphandling offentlig upptagning av lån offentliga arbeten offentliga finanser offentliga sektorn offentliga utgifter offentliganställd offentliggöra offentliggörande offentliggörandet offentlighet offentlighetsprincipen offentligt offentligt åhörande offentligt avtal offentligt bad offentligt bistånd offentligt biträde offentligt deltagande offentligt kontrakt offentligt maritimt område offentligt vattenvägsområde offer offer- offerdjur offerera offerplats offert offervillig officer officer med högsta graden officerare officerare officersmäss officiell officiell domstolsbehandling officiell förhandling officiell förpliktelse officiell handläggning officiell lista officiell tjänst officiella kanaler officiellt officiellt förklara officiellt godkännande officiellt språk offra offra sig för offrande offset offsettryck offshore Offside ofiltrerad ofin ofinhet ofint ofjädrad ofläckad ofödd ofödda ofog oföränderlig oföränderlighet oföränderligt oförändrad oförändrade oförarglig oförbätterlig oförbehållsam oförberedd oförberett oförbindlig oförbrukad ofördärvad ofördelaktig ofördelaktighet ofördröjligen ofördunklad oförenlig oförenlig med oförenlighet oföretagsam oförfalskad oförfärad oförgänglig oförgätlig oförglömlig oförhappandes oförhindrad oförklarad oförklarlig oförkortad oförlåtlig oförlåtliga oförlåtligt oförliknelig oförmåga oförmåga oförmåga att förstå oförmärkt oformell oförminskad oformlig oförmodad oförmodat oförmögen oförneklig oförnimbar oförnuftig oförnuftiga oförnuftighet oförnuftigt oförrätt oförsiktig oförsiktighet oförskämd oförskämd kvinna oförskämd man oförskämdhet oförskämt oförskräckt oförskräckthet oförsonlig oförsonlighet oförståelig oförstående oförställd oförstånd oförståndig oförstörbar oförstörbarhet oförstörd oförsvarbar oförsvarlig oförsynt oförtäckt oförtjänt oförtröttlig oförtruten oförtullad oförutsägbar oförutsägbarhet oförutsedd oförutsett oförvägen oförvägenhet oförvanskad oförvitlig oförytterlig oförytterlig rätt Ofotbanen ofrälse oframkomlig ofrånkomlig ofrånkomlighet ofred ofreda ofrivillig ofrivillig ledighet ofrivilligt ofruktbar ofruktbar mark ofruktbarhet ofruktsam ofruktsamma ofta ofta ofta besöka ofta förkommande oftalmologi oftast ofulländad ofullbordad ofullkomlig ofullkomlighet ofullständig ofullständighet ofullständigt