Svenske ord som starter på "ic"

Søk ordbøkene alfabetisk. Velg språk og klikk på en bokstav i alfabetet for å se alle ord og uttrykk i den valgte ordlisten. Bruk denne funksjonen til å bla i ordboken manuelt. For å se oversettelsen, samt relevante synonymer, antonymer avledede ord etc.

ice-cream soda icke icke icke adliga personer icke arbetsduglig icke beträda icke dess mindre icke existerande icke fast kropp icke förorenad icke levande icke önskvärd icke rätt icke troende icke-aktiva icke-albanska icke-antagen icke-befintlig icke-betydelsefull icke-bindande icke-demokratisk icke-diskriminerande icke-diskriminering icke-ekonomisk icke-engelsk icke-euklidisk geometri icke-exklusiv icke-flyktigt ämne icke-formell icke-förnybara icke-förorenande bränsle icke-förorenande energikälla icke-fredlig icke-fullständig icke-fysisk sak icke-genetiskt icke-giftig icke-handikappad icke-harmonisera icke-industriell icke-järn- icke-järnmetall icke-joniserande strålning icke-kärnverksamhet icke-kodad icke-kommersiella icke-konstitutionell icke-kontroversiell icke-konventionell icke-konventionell energi icke-kristen icke-metall icke-metalliskt mineral icke-muslimska icke-obligatorisk icke-offensiv icke-officiell icke-officiellt icke-organiserad icke-privilegierade icke-producerande icke-religiös icke-representativ icke-restriktiv bisats icke-rökare icke-smaksatt icke-social icke-specifik icke-standardiserad icke-statlig icke-statlig organisation icke-stereotyp icke-strukturell icke-teknisk icke-tillåten icke-tillvaro icke-typisk icke-utbyggt område icke-våld icke-vålds- icke-varaktig konsumtionsvara icke-verksam ickediskrimineringsklausul ickedödande ickeexisterande ickeförnyelsebara ickelevande ickemateriell ickemedicinskt ickemetall ickemilitär ickeofficiell ickereligiös ickestatlig ickev ickeverbal