Svenske ord som starter på "ef"

Søk ordbøkene alfabetisk. Velg språk og klikk på en bokstav i alfabetet for å se alle ord og uttrykk i den valgte ordlisten. Bruk denne funksjonen til å bla i ordboken manuelt. For å se oversettelsen, samt relevante synonymer, antonymer avledede ord etc.

efedrin efemär Efesos effekt effektförvaring effektiv effektivisera effektivitet effektivitet effektivitetskriterium effektivitetsnivå effektivt effektivt effektkällor effektreducering effektuera effektupphävande effusion efter efter efter avlagd examen efter behag efter det att efter en lång tid efter födseln efter hand efter Kristus efter middagen efter noga övervägande efter omständigheterna efter vad som sägs efter varandra efteranmälan efterapa efterapare efterapning efterarbete efteråt efteråt efterbehandla efterbehandling efterbesiktning efterbildning efterbliven efterblivenhet efterbörd efterbrännkammare efterdatera efterdyning efterdyningar efterdyningarna efterfest efterfölja efterföljande efterföljd efterförbränning efterforska efterforskning efterfråga efterfrågad efterfrågan efterfrågeökning efterfrågning efterfrågningar efterge eftergift eftergiftspolitik eftergiven eftergivenhet efterglans efterglöd eftergranska eftergranskning efterhängsen efterhärmande efterhärmning efterkälke efterkälken efterklokhet efterkommande efterkontroll efterkrigs- efterkrigsåren efterkrigstid efterkur efterlämna efterlämnad efterlämning efterlängta efterlängtad efterleva efterlevande efterlevnad efterliggare efterlikna efterliknande efterlysa efterlyst eftermiddag eftermiddagslur eftermiddagssol eftermiddagste eftermonterad efternamn efterr efterräkning efterrätt efterrättssked efterrättstallrik eftersända eftersändning eftersatt eftersinnande efterskalven efterskänka efterskott efterskrift eftersläng eftersläntrare eftersläpande arbete eftersläpning eftersmak eftersnack eftersöka eftersökt eftersom eftersom eftersommar efterspana efterspaning efterspel eftersträva eftersträvansvärd eftertanke eftertänksam efterträda efterträda som efterträdande efterträdare efterträdare efterträderska eftertrakta eftertrupp eftertryck eftertrycklig eftertryckligt eftervård eftervärld eftervärme efterverkan efterverkning efterverkningar efterverkningarna eftervinter eftr