Svenske ord som starter på "åt"

Søk ordbøkene alfabetisk. Velg språk og klikk på en bokstav i alfabetet for å se alle ord og uttrykk i den valgte ordlisten. Bruk denne funksjonen til å bla i ordboken manuelt. For å se oversettelsen, samt relevante synonymer, antonymer avledede ord etc.

åt åt åt alla håll åt höger åt öster åt sidan åt vänster åta åta sig åta sig för mycket åtagande åtagit åtal åtala åtala för åtalas åtalbar åtanke åtbörd åter åter åter avresa åter bli åter formera åter fylla åter gå upp åter öppna åter räkna åter resa sig åter släppa in åter sluta sig till åter ställa till rätta åter stiga åter uppresa åter visa sig återanknytning återanpassa återanpassa sig återanpassning återanställa återanställning återanvända återanvändbar plast återanvändbarhet återanvändning återanvändning av rester återanvändningspotential återbalansera återbära återbäring återberätta återbesök återbetala återbetalbar återbetald återbetalning återbildning återblick återbörda återbringa återbruk återbud återerövra återerövring återexporten återfå återfå krafterna återfå medvetandet återfående återfall återfalla återfallsförbrytare återfallsfrekvens återfärd återfinna återfinnande återfinnas återfödelse återföra återföra i rätt läge återfördela återfordra återförena återförena sig med återförenas återförening återförsäkra återförsäkring återförsälja återförsäljare återförsäljning återförsäljningssektorer återförsluta återfunna återfunnen återgå återgå till återgälda återgäldande återgång återge återgiva återgivande återgivelse återgivning återglans återhålla återhållen återhållsam återhållsamhet återhämta återhämta andan återhämta mig återhämta sig återhämta sig från återhämtad återhämtande återhämtning återhämtning av oljerester återhämtningsprocessen återigen återinföra återinförande återinförande av djurarter återinförande av växtsorter återinförandet återinföring återinsätta återinsättande återintegrering återintegreringen återinvandring återinvestera återinvestering återkalla återkalla till livet återkallande återkallandet återkasta återkastande återkastning återklang återkomma återkomma återkommande återkomst återköp återköpa återkopling återkoppla Återkoppling återkräva återlämna återlämnande återlämning återljud återlösa återlösare återlösning återmobilisering av föroreningar åternationalisera återplantera återplantering återplantering av skog återresa återrop återropa återrusta återsamlas återsända återsändande återsändning återse återseende återskapa återsken återsocialisera återsöka återspegla återspeglande återspegling återstå återstående återställa återställande återställande av anläggning återställande av flora återställande av naturlivet återställare återställd återstod återstuds återstudsning återta återta i besittning återtåg återtaga återtagande återtagning återtar återtransportera återuppbygga återuppbyggande återuppbyggandet återuppbyggnad återuppbyggnadsfas återuppbyggnadskontrakt återuppdykandet återuppflammande återuppföra återuppleva återuppliva återupplivande återupplivande genom mun-mot-munmetoden återupprätta återupprättelse återupprepa återupprepning återupprusta återupprustning återuppstå återuppstående återuppståndelse återuppta återupptäcka återupptaga återupptagande återupptända återuppträda återuppträdande återuppväcka återuppväckande återuppvaknande återutnämning återutnyttja återväg återval återvälja återvända återvändande återvändsgata återvändsgränd återväxt återverka på återverkan återverkande återverkning återvinna återvinna krafterna återvinning återvinning av bergslandskap återvinning av gruvfält återvinning av land återvinning av landskap återvinnings- och avfallslagstiftning återvinningsanläggning återvinningsbara återvinningsindustrin återvinningskvot återvinningsmaterial återvinningspapper återvinningsplan återvinningsprocess återvinningsstation återvinningsvänlig återvunna åtfölja åtgång åtgärd åtgärda åtgärdsgrupper åtgärdsinriktad åtgärdsplan åthävor åtkomlig åtkomlighet åtkomst åtkomstnivå åtkomsttid åtlöje åtlyda åtminstone åtnjuta åtog åtrå åtråvärd åtsittande åtskild åtskilja åtskiljande åtskillig åtskilliga åtskilliga åtskilligt åtskillnad åtskils åtsmitande åtsnöra åtstramning åtta åtta åttaårig åttaarmad bläckfisk Åttaarmade bläckfiskar åttaårsåldern åttafald åttahörnig åttahörning åttastavig åtti åttio åttioåriga åttioåring åttioett åttionde åttkant åttonde åttonde åttondedelsnot åttondel åttondels engelsk mil