utmerket på engelsk

Vi har 13 oversettelser av utmerket i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til utmerket.

Gradbøying av utmerket som adjektiv

 • Positiv: utmerket
 • Komparativ: mer utmerket
 • Superlativ: mest utmerket

Eksempler med oversettelse

 • Du har gjort en utmerket jobb.
 • You've done a perfect job.
 • Det franske kjøkken er utmerket.
 • French cuisine is excellent.
 • Den kjolen passer henne utmerket.
 • That dress fits her perfectly.
 • Kona mi viste en utmerket estetisk sans når hun dekorerte rommet.
 • My wife showed excellent taste in decorating the room.
 • Et utmerket forhold er basert på to hovedprinsipler. For det første, sett pris på likhetene deres, og for det andre, respekter ulikhetene.
 • A great relationship is based on two main principles. First, appreciate your similarities and second, respect your differences.
 • De fungerer utmerket.
 • They work great.
 • Min nylig avdøde venn Bob Nozick, en utmerket filosof, kommenterer i en av sine bøker, "Filosofiske forklaringer", omkring filosofiens etos ("kultur og moral") måten filosofer utøver sitt yrke.
 • My late, lamented friend Bob Nozick, a fine philosopher, in one of his books, "Philosophical Explanations, " is commenting on the ethos of philosophy -- the way philosophers go about their business.
 • Vi så dette og tenkte, finnes det en bedre måte? Kan vi skape et system ved bruk av dagens mest avanserte teknologi som kan la denne delen av verden å ta et gigantisk steg framover på samme måte som de har gjort med mobiltelefoner de siste ti årene? Mange av disse nasjonene har utmerket telekommunikasjon i dag, uten å ha lagt kobberlinjer i jorda.
 • So we saw this and we thought, can there be a better way? Can we create a system using today's most advanced technologies that can allow this part of the world to leapfrog in the same way they've done with mobile telephones in the last 10 years? Many of those nations have excellent telecommunications today without ever putting copper lines in the ground.

Ord som likner på utmerket

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den engelske oversettelsen for det norske ordet "oppbud" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet Før eller senere får alle sine 15 minutter i rampelyset en god oversettelse for det engelske ordet Every Dog Has His Day?