uendelig på engelsk

Vi har 14 oversettelser av uendelig i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til uendelig.

Gradbøying av uendelig som adjektiv

 • Positiv: uendelig
 • Komparativ: mer uendelig
 • Superlativ: mest uendelig

Antonymer av uendelig

endelig

Definisjoner av uendelig som adjektiv

 • Som ikke har noen slutt, varer for alltid.

Eksempler med oversettelse

 • Han har uendelig med ressurser.
 • He has infinite resources.
 • Det kommer bare til å bety en uendelig debatt.
 • It will only mean an endless debate.
 • Vi kan ikke ha uendelig vekst på en begrenset planet.
 • We cannot have infinite growth on a finite planet.
 • Som en måte å fordrive tiden på sine lange reiser, lagde Kristoffer Columbus en gang en setning med et uendelig antall ord.
 • As a means to pass the time on his long journeys, Christopher Columbus once made a sentence with an infinite number of words.

Eksempler på bruk

 • Dette er et universelt menneskelig, uendelig repeterende erfaring.

Ord som likner på uendelig

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den engelske oversettelsen for det norske ordet "heiden" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det engelske ordet popular culture en god oversettelse for det norske ordet populærkultur?