tørke på engelsk

Vi har 17 oversettelser av tørke i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til tørke.

Bøyelsen av tørke som verb

 • Infinitiv: (å) tørke
 • Presens: tørker
 • Preteritum: tørket / tørka
 • Perfektum: (har) tørket / tørka

Bøyelsen av tørke som substantiv

 • Ubestemt form (ent.): (en) tørke
 • Bestemt form (ent.): (den) tørken / tørka
 • Ubestemt form (fl.): tørker
 • Bestemt form (fl.): tørkene

Synonymer av tørke

avfuktetørre

Anagram av tørke

røkte

Eksempler med oversettelse

 • Når jeg så deg tørke deg med håndkledet, ville jeg springe frem og avmanne deg med et knekk.
 • When I watched you toweling yourself dry, I wanted to leap and unman you with a snap.

Wikipedia sier

 • Tørke er en utvidet periode hvor tilgangen av vann faller under de statistiske behovene for en region. Tørke er ikke et rent fysisk fenomen, men istedet et samspill mellom naturlig tilgang på vann og menneskelige behov for vann. Den presise definisjonen av tørke er blitt vanskeliggjort av politiske forhold, men der er vanligvis tre typer forhold som blir henvist til som tørke.

Ord som likner på tørke


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet En som (spesielt) tipper utfallet av sportskonkurranser en god oversettelse for det engelske ordet dopester?