størrelse på engelsk

Vi har fem oversettelser av størrelse i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til størrelse.

Bøyelsen av størrelse som substantiv

 • Ubestemt form (ent.): (en) størrelse
 • Bestemt form (ent.): (den) størrelsen
 • Ubestemt form (fl.): størrelser
 • Bestemt form (fl.): størrelsene

Eksempler med oversettelse

 • Det nærmeste jeg har er størrelse 38.
 • The closest I have is a 38.
 • Vi har den i din størrelse, men ikke i den fargen.
 • We have your size, but not in that color.
 • Vektorer trenger ikke å svare til en fysisk størrelse; hva som helst kan være et vektorrom så lenge vektoraddisjon og skalarmultiplikasjon er definert.
 • Vectors need not correspond to a physical quantity; anything can be a vector space as long as vector addition and scalar multiplication is defined.
 • Den er ikke så stor -- omtrent på størrelse med en golfball.
 • It's not too big -- about the size of a golf ball.
 • Jeg klarte å scanne bildet og forstørre det opp til full størrelse.
 • I was able to scan the picture, blow it up to exactly full size.
 • Kina alene plusser på en megaby på størrelse med New York annenhvert år.
 • China alone is adding a megacity the size of New York City every two years.
 • Hundretusener av unger på størrelse med en gås dør med magen full av flaskekorker og annet rask, som sigarettlightere..
 • Hundreds of thousands of the goose-sized chicks are dying with stomachs full of bottle caps and other rubbish, like cigarette lighters ..
 • Så jeg ønsket å vise 2 300 000 fengselsuniformer, og i det faktiske trykket av dette verket, er hver uniform på størrelse med en tiøring på kanten.
 • So, I wanted to show 2.3 million prison uniforms, and in the actual print of this piece, each uniform is the size of a nickel on its edge.
 • Jeg gikk ut fra at den hadde omtrent samme størrelse som min kones hånd Jeg målte tommelen hennes og skalerte den til størrelsen på hodeskallen.
 • Assuming it was roughly the size of my wife's hand, I made some measurements of her thumb, and I scaled them out to the size of the skull.
 • Og jeg fikk muligheten til å jobbe sammen med lokalsamfunnet på det tidspunktet, og begynne å utvikle, og veilede de i forhold til størrelse, i forhold til design.
 • And I got the opportunity to start working with this community at that point, and started developing, really, and mentoring them in terms of scale, in terms of the design.

Ord som likner på størrelse


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den engelske oversettelsen for det norske ordet "tackle" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet Banne som en nordlending en god oversettelse for det engelske ordet Swear Like a Sailor?