større på engelsk

Vi har tre oversettelser av større i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Liknende oversettelser

Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til større.

Eksempler med oversettelse

 • Kina er mye større enn Japan.
 • China is much bigger than Japan.
 • Vi tar alle større kredittkort.
 • We accept all major credit cards.
 • Han er større enn alle andre gutter.
 • He is bigger than all the other boys.
 • Skillet mellom rik og fattig blir større.
 • The gap between rich and poor is getting wider.
 • Moderne, rasjonell, logisk og fordomsfri vitenskap har allerede gitt oss langt større sikre kunnskaper og umåtelig mye mer enn noen religion noen gang har gitt oss.
 • The modern, rational, logical and unprejudiced science has already given us far more secure knowledge and immeasurably more than any religion has ever given us.
 • Og samfunnene med større sosiale forskjeller har større sannsynlighet for å opprettholde dødsstraff.
 • And the more unequal societies are more likely also to retain the death penalty.
 • Vi vet at universet er større enn det vi kan se.
 • We know the universe is bigger than that which we can see.
 • Han ville ha et større orkester.
 • He wanted a bigger band.
 • NT: Jeg hadde større ideer.
 • NT: I had bigger ideas.
 • Samme greia, bare større.
 • Same thing, only bigger.

Eksempler på bruk

 • Moderne, rasjonell, logisk og fordomsfri vitenskap har allerede gitt oss langt større sikre kunnskaper og umåtelig mye mer enn noen religion noen gang har gitt oss.

Ord som likner på større

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Stem dette riktig eller galt

Er det engelske ordet class picture en god oversettelse for det norske ordet skolebilde?