sentrum på engelsk

Vi har 21 oversettelser av sentrum i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Bøyelsen av sentrum som substantiv

 • Ubestemt form (ent.): (et) sentrum
 • Bestemt form (ent.): sentrumet / sentret
 • Ubestemt form (fl.): sentre / sentra
 • Bestemt form (fl.): sentrene / sentraene / sentra

Definisjoner av sentrum som substantiv

 • Et punkt som har like stor avstand til alle punktene omkring.
 • De sentrale delene av en by eller et tettsted.
 • Betegnelse på partier og personer som plasserer seg mellom venstre- og høyresiden innen politikken.

Eksempler med oversettelse

 • Jeg drar ofte til sentrum på søndager.
 • I often go downtown on Sunday.
 • I Ming-dynastiet (tidlig 15. århundre) var den Forbudte Byen i sentrum av Beijing.
 • In the Ming Dynasty (early 15th century) the centre of Beijing was the Forbidden City.

Eksempler på bruk

 • Byens sentrum ligger på sørøstsida av Tromsøya.

Wikipedia sier

 • Sentrum har mange betydninger. Se også senter. • Et punkt som har like stor avstand til punktene omkring: Geometri • En betegnelse for en sentral bebyggelse. I Oslo sentrum, Bergen sentrum osv.

Ord som likner på sentrum

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet kalklys en god oversettelse for det engelske ordet calcium light?