sentrum på engelsk

Vi har 21 oversettelser av sentrum i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Bøyelsen av sentrum som substantiv

 • Ubestemt form (ent.): (et) sentrum
 • Bestemt form (ent.): (det) sentrumet / sentret
 • Ubestemt form (fl.): sentre / sentra
 • Bestemt form (fl.): sentrene / sentraene / sentra

Definisjoner av sentrum som substantiv

 • Et punkt som har like stor avstand til alle punktene omkring.
 • De sentrale delene av en by eller et tettsted.
 • Betegnelse på partier og personer som plasserer seg mellom venstre- og høyresiden innen politikken.

Eksempler med oversettelse

 • Jeg drar ofte til sentrum på søndager.
 • I often go downtown on Sunday.
 • I Ming-dynastiet (tidlig 15. århundre) var den Forbudte Byen i sentrum av Beijing.
 • In the Ming Dynasty (early 15th century) the centre of Beijing was the Forbidden City.

Eksempler på bruk

 • Byens sentrum ligger på sørøstsida av Tromsøya.

Wikipedia sier

 • Sentrum har mange betydninger. Se også senter. • Et punkt som har like stor avstand til punktene omkring: Geometri • En betegnelse for en sentral bebyggelse. I Oslo sentrum, Bergen sentrum osv.

Ord som likner på sentrum

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den engelske oversettelsen for det norske ordet "reaksjoner" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det engelske ordet entertainment media en god oversettelse for det norske ordet underholdningsmedia?