sannsynligvis på engelsk

Vi har fem oversettelser av sannsynligvis i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Definisjoner av sannsynligvis som adverb

 • Trolig, med høy sannsynlighet.

Eksempler med oversettelse

 • Tom vet sannsynligvis at jeg liker ham.
 • Tom probably knows I like him.
 • Tom vet sannsynligvis ha vi må gjøre.
 • Tom will probably know what we need to do.
 • Tom er sannsynligvis enlig med deg.
 • Tom would likely agree with you.
 • Tom ville sannsynligvis ha gjort det.
 • Tom would likely agree to do that.
 • Jeg er sannsynligvis ikke like sulten som Tom.
 • I'm probably not as hungry as Tom is.
 • Jeg kommer sannsynligvis ikke til å se på TV i kveld.
 • I probably won't watch TV tonight.
 • Tom ville sannsynligvis være enig.
 • Tom would likely agree.
 • Sannsynligvis kommer periodisk introduksjon av rabies med drivis fra Sibir med polarrev som er på den.
 • Probably periodic introduction of rabies comes with drift ice from Siberia with the polar foxes on them.
 • I disse dager, dersom en gutt ikke mister jomfrudommen sin innen han fyller 18, vil han mest sannsynligvis bli traumatisert.
 • Nowadays, if a boy doesn't lose his virginity by the age of 18, he'll most likely be traumatised.
 • Det vil sannsynligvis komme innovasjon ut av dette.
 • There's probably going to be some innovation happening here.

Eksempler på bruk

 • Denne brua er så dårlig konstruert at den sannsynligvis kommer til å knekke sammen så snart noen går på den.
 • Sannsynligvis vil hver forsker utpønske sin egen teori for å forklare dette fenomenet.
 • Sannsynligvis hver forsker vil utvikle sin egen teori for å forklare dette fenomenet.
 • Sannsynligvis skal hver forsker utarbeide sin egen teori for å forklare dette fenomenet.
 • Sannsynligvis skal hver forsker utpønske sin egen teori for å forklare dette fenomenet.
 • Sannsynligvis hver forsker skal utvikle sin egen teori for å forklare dette fenomenet.
 • I disse dager, dersom en gutt ikke mister jomfrudommen sin innen han fyller 18, vil han mest sannsynligvis bli traumatisert.

Ord som likner på sannsynligvis


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet (en som) antyder en god oversettelse for det engelske ordet aesopian?