muligens på engelsk

Vi har to oversettelser av muligens i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

Eksempler med oversettelse

 • Det kan neppe dreie seg om lidenskap, muligens handler det bare om sex.
 • It can hardly be a matter of passion, perhaps it's just about sex.
 • Det er noe som øker seksualdriften, muligens sjokolade.
 • Now that's something that increases sexual desire, possibly chocolate.
 • Det er ideen bak voodoo-dukker, og muligens også hulemalerier.
 • That's the idea behind voodoo dolls, and possibly also cave paintings.
 • Og disse barna vet at smertefri klimakontroll muligens ikke blir en del av deres fremtid.
 • And these kids know that painless climate control may not be part of their future.
 • Vårt ønske om å endre vår bevissthet er muligens like grunnleggende som vår lengsel etter mat, selskap og sex.
 • Our desire to alter our consciousness may be as fundamental as our desires for food, companionship and sex.
 • Dessverre, samtidig som vi oppdager denne skattekisten av muligens beboelige verdener, siger vår egen planet under menneskehetens vekt.
 • Unfortunately, at the same time as we're discovering this treasure trove of potentially habitable worlds, our own planet is sagging under the weight of humanity.
 • For den lite kjente sannheten er at mange afrikanere vet mye mindre om andre afrikanske land enn noen vestlige muligens vet om Afrika som helhet.
 • Because the little known truth is many Africans know a lot less about other African countries than some Westerners might know about Africa as a whole.
 • Så, forhåpentligvis vil dette bringe tilbake noen glade, eller muligens noen forstyrrende minner.
 • So, hopefully this will bring back some happy, or possibly some slightly disturbing memories.
 • Høyeste estimater, sovjetiske estimater, beregnet karen til å være 1, 65 meter, det er lavere enn maksimalt 5, 5 fot, muligens ettersom han ble feilernært som barn.
 • Top estimates, Soviet estimates, put this guy at 1.65 meters, that is less than five and a half feet tall max, possibly because he was malnourished as a child.
 • Denne teknikken er blitt utprøvd på dusinvis av pasienter av andre grupper i Helsinki, så den kan muligens bli verdifull for behandling av fantomsmerter, og faktisk, folk har prøvd den for rehabilitering etter slag.
 • Now, this technique has been tried on dozens of patients by other groups in Helsinki, so it may prove to be valuable as a treatment for phantom pain, and indeed, people have tried it for stroke rehabilitation.

Ord som likner på muligens

Dine siste søk


Hjelp oss å bli bedre

Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt.

Legg til en oversettelse

Vet du hva den engelske oversettelsen for det norske ordet "hjerteress" er?

 
Stem dette riktig eller galt

Er det norske ordet situasjon som hentet ut av Franz Kafkas «Prosessen» en god oversettelse for det engelske ordet Kafkaesque?